ยธ.พร้อมช่วยผู้เสียหายคดี "แพรวา" ยื่นศาลออกหมายบังคับคดี

ยธ.พร้อมช่วยผู้เสียหายคดี "แพรวา" ยื่นศาลออกหมายบังคับคดี

ยธ.พร้อมช่วยผู้เสียหายคดี "แพรวา" ยื่นศาลออกหมายบังคับคดี

รูปข่าว : ยธ.พร้อมช่วยผู้เสียหายคดี "แพรวา" ยื่นศาลออกหมายบังคับคดี

กระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดี “แพรวา”

วันนี้ (23 ก.ค.62) เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวร่วมกันถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดี “แพรวา”

ข้อเท็จจริงของคดีนางสาวแพรวาฯ

1. กระทรวงยุติธรรมกับศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุฯ ซึ่งพบว่า คดีดังกล่าวมีผู้เสียหายที่เป็นโจทก์ มีจำนวน 25 คน และมีจำเลย จำนวน 4 คน

ศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2562 และได้มีการส่งคำบังคับให้จำเลยทั้ง 4 คน รับทราบแล้ว

ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในแต่ละคดีรวมเป็นเงินประมาณ 21.9 ล้านบาท และให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จำนวน 2.8 ล้านบาท รวมค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 - 4 ต้องร่วมกันชำระ จำนวนประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งจะต้องชำระพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.2553 (วันเกิดเหตุ) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งเมื่อคำนวณจนถึงปัจจุบัน (เดือน ก.ค.2562) จำเลยทั้ง 4 จะต้องชำระหนี้รวมเป็นเงินประมาณ 40 ล้านบาท

2.สถานะของคดีในปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการบังคับคดี ซึ่งโจทก์ได้มอบให้ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้แทนในการดำเนินการ โดยกระทรวงยุติธรรม สามารถให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นบังคับคดีผ่านกองทุนยุติธรรมสำหรับเป็นค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี ในขณะเดียวกันก็จะมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดช่วยประสานงานอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหายที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดต่างๆ ในการยื่นคำขอรับการสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม และช่วยติดตามแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ผู้เสียหายได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

3.หากจำเลยไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ก็จะมีการยื่นขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ซึ่งกรมบังคับคดีจะสามารถดำเนินการยึดทรัพย์ได้ทันที

4.จากกรณีดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมและศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญในการยกระดับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรม โดยจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนร่วมกันต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน