ค้านสัมปทานระเบิดภูเขา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ค้านสัมปทานระเบิดภูเขา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ค้านสัมปทานระเบิดภูเขา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

รูปข่าว : ค้านสัมปทานระเบิดภูเขา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ชาวตำบลบ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รวมตัวกันคัดค้าการสัมปทานระเบิดภูเขาของโรงโม่หินแห่งหนึ่งในพื้นที่ หวั่นกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (23 ก.ค.62) ชาวบ้านกว่า 100 คน ในพื้นที่ตำบลทำเนียบ อ.ครีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รวมกลุ่มคัดค้านการสัมปทานแร่หินภูเขา ของ บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด โดยมีชาวบ้านกว่า 100 คนร่วมแสดงความคิดเห็น กับทีมข่าวรายการสถานีประชาชน เพื่อขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ การขอสัมปทานแร่ภูเขา เนื่องจากแนวเขตพื้นที่เดิมอยู่ในเฉพาะเขตพื้นที่หมู่7 แต่การขอสัมปทานครั้งใหม่ได้รุกเข้ามาในพื้นที่หมู่ 1 รวมไปถึงการทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ไม่โปร่งใส ทั้งนี้ชาวบ้านยังกังวลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากปัญหาเสียงดัง และฝุ่นละออง เนื่องจากพื้นที่ภูเขาที่สัมปทานอยู่ใกล้พื้นที่วัด โรงเรียน และศูนย์ราชการต่างๆ

 

โดยที่ผ่านมา บริษัทโม่หิน ได้ชี้แจงกับชาวบ้านถึงกระบวนการโม่หินที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ชาวบ้านต่างไม่เห็นด้วย และต้องการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ และวางแนวเขตในการสัมปทานให้ชัดเจน โดยไม่รุกเข้ามาในพื้นที่หมู่ 1 เนื่องจากชาวบ้านกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองและเสียงดังในระยาว ตามระยะเวลาที่ทางบริษัทขอสัมปทาน นานถึง 30 ปี

 

อย่างไรก็ตามการออกมาคัดค้านของชาวบ้าน ไม่ได้ต้องการคัดค้านไม่ให้เกิดโรงงานโม้หินแต่อย่างใด แต่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวัดแนวเขตพื้นที่สัมปทานให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในระยะยาว

 

กลับขึ้นด้านบน