สุดยอด! เด็กไทยคว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิก

สุดยอด! เด็กไทยคว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิก

สุดยอด! เด็กไทยคว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิก

รูปข่าว : สุดยอด! เด็กไทยคว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิก

นักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่อังกฤษสามารถคว้าได้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน คะแนนรวมทีมไทยทำได้อันดับที่ 5 ของโลก จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 621 คน 112 ประเทศ/เขตการปกครอง

วันนี้ (24 ก.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าตามที่ได้ดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 14 - 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ เมืองบาธ สหราชอาณาจักร ผลปรากฏว่า ผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้าได้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ดังนี้

  • นายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง เหรียญทอง
  • นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เหรียญทอง
  • นายปพณ ละเภท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เหรียญทอง
  • นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน
  • นายณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เหรียญเงิน
  • นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ เหรียญเงิน


สำหรับคะแนนรวมของทีมประเทศไทยทำได้เป็นอันดับที่ 5 ของโลก โดยมีคะแนนรวม 185 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนรวมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 621 คน แบ่งเป็นชาย 556 คน และหญิง 65 คน จาก 112 ประเทศ/เขตการปกครอง ประเทศที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกากลับขึ้นด้านบน