กลุ่มค้านผังเมืองอีอีซี ขอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษา "อีอีซี"

กลุ่มค้านผังเมืองอีอีซี ขอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษา "อีอีซี"

กลุ่มค้านผังเมืองอีอีซี ขอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษา "อีอีซี"

รูปข่าว : กลุ่มค้านผังเมืองอีอีซี ขอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษา "อีอีซี"

เครือข่ายภาคตะวันออก ยื่นหนังสือถึงประธานสภาฯ และพรรคอนาคตใหม่ ขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบโครงการอีอีซี เพราะมีญัตติด่วนเรื่องดังกล่าวในวาระประชุม แต่ประธานสภาฯ ขอเลื่อนไปสัปดาห์หน้า เหตุต้องเตรียมตัวอภิปรายนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (24 ก.ค.62) เครือข่ายภาคตะวันออก เข้ายื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่หอประชุมทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะ ขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยเฉพาะกระบวนการจัดทำร่างผังเมืองฉบับคณะกรรมการนโยบายอีอีซี โดยให้เหตุผลว่า ร่างผังเมืองฉบับดังกล่าว มีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ หลายชุมชนมีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพบนพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมภาคการเกษตรที่ยั่งยืน มากกว่าเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม

อีกทั้งกระบวนการที่ผ่านมาในโครงการอีอีซี ซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม แต่มีการใช้อำนาจพิเศษเร่งรัดโครงการ และอาจเกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน โดยมีตัวแทนประธานสภาฯ เป็นผู้รับหนังสือ

 

 

 

อีอีซี - สารเคมีเกษตร จ่อเข้าสภาฯ

ขณะที่วาระเรื่องด่วนที่คาดว่าจะมีการอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ เช่น ญัตติด่วน ขอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาตรวจสอบการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินและการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, ขอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาการศึกษาการดำเนินการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี, ขอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค, ขอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของ คสช. และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 โดยญัตติทั้งหมดมี ส.ส.ฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล เป็นผู้เสนอ

ตัวแทนภาคประชาชนในนามเครือข่ายภาคตะวันออก จึงยื่นหนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันถึง ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากเป็นผู้เสนอญัตติการศึกษาผลกระทบด้านการจัดทำร่างผังเมือง

 

 


น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ หนึ่งในผู้ที่มีรายชื่อร่วมอภิปรายเรื่องอีอีซี เปิดเผยว่า เตรียมข้อมูลเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน, ปัญหาการจัดทำผังเมืองที่กระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าการลงทุน เชื่อว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ไปที่นโยบาย ไม่เน้นตัวบุคคล เพื่อให้นำไปสู่การทบทวนโครงการต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม

ส่วนกรณีที่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เตรียมเสนอญัตติด่วนตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการอีอีซีเช่นกัน ทั้งที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ก็เตรียมเสนอเช่นเดียวกัน น.ส.ศิริกัญญา มองว่า เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ ส.ส.ฝั่งรัฐบาล หันมาตรวจสอบนโยบายของตัวเอง และเชื่อว่าประเด็นอีอีซีควรต้องอาศัยการร่วมกันแก้ปัญหาจากทุกฝ่าย เพื่อให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ หลังจบวาระการปรึกษาหารือ เข้าสู่วาระแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2560 ซึ่งมี ส.ส.แสดงความจำนงที่จะอภิปรายซักถามทั้งหมด 28 คน นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่าน่าจะใช้เวลาอภิปรายนานพอสมควร จึงขอใช้สิทธิประธานสภาฯ เลื่อนการอภิปรายไปเป็นสัปดาห์หน้าเพราะต้องเตรียมตัวสำหรับการอภิปรายสำคัญในการแถลงนโยบายของรัฐบาล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายภาคตะวันออก เดินหน้าคัดค้านผังเมืองอีอีซี

ครม.ไฟเขียว "ซีพี" เดินหน้ารถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

ห่วงเอื้อทุนต่างชาติ "ฮุบ" ที่ดินภาคตะวันออก

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน