เสนอกฎหมายปลดล็อก "สิทธิหลังการแปลงเพศ"

เสนอกฎหมายปลดล็อก "สิทธิหลังการแปลงเพศ"

เสนอกฎหมายปลดล็อก "สิทธิหลังการแปลงเพศ"

รูปข่าว : เสนอกฎหมายปลดล็อก "สิทธิหลังการแปลงเพศ"

ตัวแทนมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ ยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภา เสนอร่าง พ.ร.บ.รับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ เชื่อมั่นร่างกฎหมายฉบับนี้จะสร้างความเสมอภาคให้กับคนไทยทุกคน

วันนี้ (25 ก.ค.62) ตัวแทนมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ ยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภา ผ่านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานประธานรัฐสภา เพื่อเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ” โดยมีสาระสำคัญ 10 มาตรา เช่น การกำหนดให้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการแปลงเพศ สามารถขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพศ ต่อนายทะเบียนได้ การกำหนดให้บุคคลเพศชายและหญิงที่แปลงเพศแล้ว สามารถขอเปลี่ยนคำนำหน้านามให้ตรงกับเพศสภาพหลังการแปลงเพศได้

ตัวแทนมูลนิธิฯ ยอมรับว่า กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยังคงต้องเผชิญหลายๆ ข้อจำกัดในการใช้ชีวิต เช่น การทำนิติกรรมต่างๆ การแต่งกาย การประกอบอาชีพ การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ การใช้ชีวิตคู่ การเกณฑ์ทหาร การถูกกระทำ ซึ่งแทบทุกปัญหาถูกผลิตซ้ำมาอย่างยาวนาน จึงมั่นใจว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะสร้างความเสมอภาคให้กับคนไทยทุกคนได้มีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนที่มองเห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายในสังคม

ด้านนายแทนคุณ ระบุว่า จากนี้คณะทำงานจะใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดที่ได้รับใน 15 วัน จากนั้นจะได้ส่งเรื่องกลับไปยังผู้เสนอร่างกฎหมาย เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรวบรวมรายชื่อประชาชน 10,000 รายชื่อ เพื่อยื่นเสนอกฎหมายต่อไป

กลับขึ้นด้านบน