ย้อนรอย "เตาเผาขยะ" หนองแขม-อ่อนนุช กทม.ยืนยันไม่ล็อกสเปก

ย้อนรอย "เตาเผาขยะ" หนองแขม-อ่อนนุช กทม.ยืนยันไม่ล็อกสเปก

ย้อนรอย "เตาเผาขยะ" หนองแขม-อ่อนนุช กทม.ยืนยันไม่ล็อกสเปก

รูปข่าว : ย้อนรอย "เตาเผาขยะ" หนองแขม-อ่อนนุช กทม.ยืนยันไม่ล็อกสเปก

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะของกรุงเทพมหานคร ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับการลาออกของรองผู้ว่า กทม. 2 คน หรือไม่ แม้จะไม่มีคำตอบชัดเจน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการนี้มีข้อสงสัยในวิธีการคัดเลือกเอกชน

เกณฑ์การคัดเลือกเอกชนในการเข้าร่วมประมูลโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะของกรุงเทพมหานคร หลักเกณฑ์ให้น้ำหนักกับความสามารถด้านเทคนิคและประสบการณ์ถึงร้อยละ 90 ขณะที่การเสนอราคาให้น้ำหนักแค่ร้อยละ 10 ส่งผลให้เอกชนบางรายที่เสนอราคาต่ำกว่าแต่ถูกคัดออก ร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรม

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขยะปริมาณกว่า 10,525 ตันต่อวัน จาก 50 เขตของ กทม.จะถูกส่งมายังโรงกำจัดขยะอ่อนนุชและหนองแขมเพื่อคัดแยกขยะ กว่าร้อยละ 80 ส่งต่อไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนที่เหลือนำกลับมารีไซเคิลและเผาทำลายที่โรงเผาขยะหนองแขม ร้อยละ 10 จาก 5 เขตเท่านั้น ในอนาคตพื้นที่ฝังกลบขยะจาก กทม.อาจไม่เพียงพอ และมีปัญหาด้านมลภาวะ ทำให้ กทม.จำเป็นต้องมีโรงเผาขยะเกิดขึ้น

นานาอารยะประเทศวิธีฝั่งกลบขยะแทบจะไม่มีแล้ว เขาค่อย ๆ ขยับเป็นการเผา ราคาแพงกว่ากันนิดหน่อย แต่มันไม่ต้องไปติดตามผล และได้รับผลกระทบ

 

ก่อนหน้านี้ โครงการดังกล่าวถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางราย เพราะบริษัทที่เสนอราคาค่ากำจัดขยะต่อวันต่ำกว่า 900 บาทต่อวัน แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ จนนำมาสู่การร้องเรียน และยังกำหนดเจาะจงเทคโนโลยีการเผาขยะด้วยความร้อนสูงแบบอินซีนสโตรกเกอร์ไทด์ และกำหนดคุณลักษณะบริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคาว่า ต้องเคยมีผลงานในรูปแบบการสร้างพร้อมใช้งาน และโอนกรรมสิทธิ์ให้ กทม.เมื่อครบสัญญา หรือ BOT ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อเอกชนที่ดำเนินการรูปแบบนี้อยู่แล้วกับ กทม.

 

 

ตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยระบบเตาเผา กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของเอกชนว่า กทม.จะพิจารณาให้น้ำหนักเกี่ยวกับราคาเพียงร้อยละ10 แต่ให้น้ำหนักเรื่องเทคนิคความสามารถร้อยละ 90 แบ่งการพิจารณาเป็นเทคนิคการเงิน/ ประสบการณ์ /แผนการดำเนินงาน /ระบบการรวบรวมขยะก่อนกำจัด และการเงินของโครงการ นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่การล็อกสเปก

 

ล่าสุด โครงการนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารทั้งหมดของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการเตาเผาขยะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปี 2560 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขม 5 ราย และอ่อนนุช 8 ราย

 

กลับขึ้นด้านบน