ไทยชูความสำเร็จแก้เด็กจมน้ำ ลดเหลือร้อยละ 50 ในปี 2561

ไทยชูความสำเร็จแก้เด็กจมน้ำ ลดเหลือร้อยละ 50 ในปี 2561

ไทยชูความสำเร็จแก้เด็กจมน้ำ ลดเหลือร้อยละ 50 ในปี 2561

รูปข่าว : ไทยชูความสำเร็จแก้เด็กจมน้ำ ลดเหลือร้อยละ 50 ในปี 2561

ถกปัญหาเด็กจมน้ำ หลังปี2559 พบทั่วโลกจมน้ำเสียชีวิต 322,000 คน เอเชียนำลิ่วร้อยละ 60 เป็นเด็กมากสุด ส่วนไทยชูความสำเร็จยุทธศาสตร์ชาติลดเด็กจมน้ำเหลือร้อยละ 50 ในปี 2561 พร้อมยกบทเรียนถ่ายทอดเพื่อนสมาชิก

วันนี้ (31 ก.ค.62) ในการประชุมภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออกว่าด้วยเรื่องการป้องกันการจมน้ำ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การอนามัยโลก กรมควบคุมโรค และสถาบันเรือชูชีพแห่งชาติ (RNLI) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก WHO South-East Asia และองค์กรนานาชาติ เข้าร่วม 16 ประเทศ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นอันดับ 1 ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต จึงกำหนดมาตรการป้องกันอย่างจริงจังในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา กระทั่งลดเด็กจมน้ำเสียชีวิตจากปีละ 1,500 คน เหลือ 681 ในปี 2561 ผลการลดอัตราการตายลงได้ร้อยละ 50 นี้ล้วนมาจากการกำหนดแผนป้องกันการจมน้ำอย่างบูรณาการในแต่ละกระทรวง โดยครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยงระดับบุคคล ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม


นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เปิดเผยว่า เด็กกลุ่มอายุ 5-9 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ความรู้ในการป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกายเพื่อรอดชีวิตทางน้ำ เปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่เล่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้แหล่งน้ำในชุมชนปลอดภัย พร้อมผลักดันให้เกิดมาตรการสนับสนุนป้องกันการจมน้ำของเด็กในระดับจังหวัด

สสส.สนับสนุนให้ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี พัฒนากล่องชุดความรู้ 5 ทักษะ ความปลอดภัยทางน้ำ เป็นเครื่องมือให้ครูช่วยสอนผ่านกิจกรรมเกม ที่ทั้งเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน สามารถนำไปต่อยอดได้

นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการแผนกโรคไม่ติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก เปิดเผยว่า สถิติพบว่า ในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตเพราะจมน้ำทั่วโลกถึง 322,000 คน โดยเฉพาะการเสียชีวิตเกิดในเด็กซึ่งเป็นอนาคตของสังคม ในจำนวนนี้ร้อยละ 60 เกิดขึ้นในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยอัตราการตายในประเทศไทย มากกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกเกือบเท่าตัว

น.ส.เก็มมา เมย์ ผู้จัดการด้านการผลักดันนโยบายระดับนานาชาติ สถาบันเรือชูชีพแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกและองค์กรสากลต่างๆ รวมถึงรัฐบาลนานาชาติในการขับเคลื่อนมาตรการและข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก ผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้และความชำนาญด้านการช่วยชีวิตคน เพื่อสนับสนุนให้การป้องกันการจมน้ำถูกยกระดับเป็นวาระสำคัญของโลก เพื่อลดหนึ่งในสาเหตุหลักการสูญเสียชีวิตของประชากร

 

กลับขึ้นด้านบน