เกาะติดชีวิตผู้พิทักษ์ป่า วันพิทักษ์ป่าโลก

เกาะติดชีวิตผู้พิทักษ์ป่า วันพิทักษ์ป่าโลก

เกาะติดชีวิตผู้พิทักษ์ป่า วันพิทักษ์ป่าโลก

รูปข่าว : เกาะติดชีวิตผู้พิทักษ์ป่า วันพิทักษ์ป่าโลก

วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันผู้พิทักษ์ป่าโลก" ติดตามภารกิจการดูแลรักษาป่าและชีวิตความเป็นอยู่ ของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า กลุ่มคนที่มีความเสียสละในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

วันนี้ (31 ก.ค.2562)  เพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ ให้กำลังใจ แก่ผู้ทำหน้าที่ปกป้องป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งระลึกถึงวีรกรรม ความเสียสละทุ่มเทของผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้พิทักษ์ป่าทั่วโลก กลุ่มคนที่มีความเสียสละในการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า สมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศหรือ International Ranger Federation ได้กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันผู้พิทักษ์ป่าโลก เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่คุ้มครองของโลก โดยจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2550 

 

 


ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีเจ้าหน้าที่ผุ้พิทักษ์ป่า 14,705 คน กรมป่าไม้ 5,623 คน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 316 คน รวม 20,644 คน เพื่อสนับสนุน ปกป้อง ดูแลรักษาผืนป่าของประเทศไทย  ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ยังคงความงดงามหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนหนึ่งมาจากการดูแล ปกป้อง จากเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระแห่งนี้ ที่ยังคงปฎิบัติหน้าที่อนุรักษ์ผืนป่าอย่างเข้มแข็ง

 

 


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 536,594 ไร่ ครอบคลุม อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี การตรวจลาดตระเวนผืนป่าของเจ้าหน้าที่จึงมีอยู่เป็นประจำต่อเนื่อง เพื่อปกป้องป่าไม้และสัตว์ป่าให้ลอดพ้นจากฝีมือของผู้บุกรุก ภารกิจหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่า ไม่เพียงแต่เดินลาดตระเวน ดูแลความปลอดภัยให้กับผืนป่าและสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ทุกย่างก้าวเดินของพวกเขา ต้องสังเกตความเป็นไปของผืนป่า ร่องรอยของสัตว์ป่า เก็บข้อมูลบันทึกพิกัดของพื้นที่ ตรวจสอบพรรณไม้หายาก ฉะนั้นทุกภารกิจจึงมีความยากแตกต่างกันออกไป

 

 

ภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าจะต้องคอยตรวจลาดตระเวนผืนป่าและผู้บุกรุกป่าล่าสัตว์ การประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อม จึงเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนการเดินทางเข้าไปปฎิบัติหน้าที่เพื่อให้ภารกิจ เป็นไปตามเป้าหมาย

 

 


ความยากลำบากของภารกิจ อาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้า แต่พวกเขาก็ไม่เคยหยุดที่จะรักษาผืนป่า เพราะป่าเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ ที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับพวกเขา เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ทุกคน พร้อมปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ ชีวิตความเป็นอยู่ในป่า อาจเต็มไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวกสบาย บ่อยครั้งที่ต้องเสี่ยงอันตรายจากจากสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ การปีนขึ้นภูเขาที่สูงชัน แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างมีความสุขและภูมิใจกับการทำงานรักษาผืนป่า

 


วันนี้ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่คุ้มครองทั่วโลก ได้ส่งต่อภารกิจในการปกป้องพื้นที่คุ้มครองสำหรับสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง ผู้พิทักษ์ป่าเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรจากการรุกราน โดยการบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน, การดับไฟป่า, การดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 

กลับขึ้นด้านบน