ชาวนาสระบุรีเร่งสูบน้ำเลี้ยงนาข้าว 3 หมื่นไร่ก่อนยืนต้นตาย

ชาวนาสระบุรีเร่งสูบน้ำเลี้ยงนาข้าว 3 หมื่นไร่ก่อนยืนต้นตาย

ชาวนาสระบุรีเร่งสูบน้ำเลี้ยงนาข้าว 3 หมื่นไร่ก่อนยืนต้นตาย

รูปข่าว : ชาวนาสระบุรีเร่งสูบน้ำเลี้ยงนาข้าว 3 หมื่นไร่ก่อนยืนต้นตาย

ชาวนาใน 2 อำเภอของ จ.สระบุรี เดือดร้อนหนักหลังข้าวในนารวมกว่า 3 หมื่นไร่ใกล้ยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ ต้องเร่งสูบน้ำจากคลองชลประทานที่ใกล้แห้งขอด เพื่อหล่อเลี้ยงไม่ให้ข้าวตาย

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.62 ชาวนาใน ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ ต.บ้านหลวง และต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี กว่า 300 คน รวมตัวกันนำกระสอบทรายมาทำคันน้ำบริเวณประตูส่งน้ำ 1 และ 24 คลองชลประทานบ้านร่อม-ดอนพุด ซึ่งเป็นคลองรับน้ำมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อสูบน้ำเข้านา ซึ่งมีเนื้อที่รวมกันกว่า 30,000 ไร่ 

โดยชาวนาหลายคนทราบดีว่าน้ำที่มีอยู่ในคลองชลประทานอาจไม่เพียงพอ แต่ต่างต้องการน้ำไปหล่อเลี้ยงข้าวที่กำลังตั้งท้อง ซึ่งขาดน้ำมาแล้วเกือบ 20 วัน จนบางแปลงใกล้ยืนต้นตาย ซึ่งหลายคนได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทานแล้ว แต่ได้รับคำตอบว่าต้องช่วยตัวเอง จึงตัดสินใจรวมตัวกันนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งตั้งเพื่อสูบน้ำเข้านาเอง และมีความกังวลว่าเร็วๆนี้อาจมีปัญหาการแย่งน้ำ

นายทวีป อาจหาญ ชาวนาในต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี กล่าวว่า จะสูบน้ำไปให้กับชาวนาที่อยู่ทางตอนล่างของคลองชลประทานบ้านร่อมก่อน เป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นจึงจะให้ชาวนาที่อยู่ทางตอนบนของคลองชลประทานบ้านร่อมสูบน้ำใช้ต่อ เพราะต้องการให้ข้าวที่กำลังตั้งท้องมีน้ำหล่อเลี้ยงไปจนกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้  

ขณะที่ ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง คลองชลประทานแห้งขอดมานานกว่า 1 เดือนแล้ว ซึ่งชาวนาไม่สามารถสูบน้ำเข้านาได้ ทำให้ข้าวในนากว่า 1,000 ไร่ ใกล้ยืนต้นตาย ซึ่งชาวนาหลายคนต้องหันไปสูบน้ำจากบ่อบาดาลมาใช้แทน

กลับขึ้นด้านบน