ค้านการรังวัดซ้ำซ้อน ซ.ร่วมฤดี กทม.

ค้านการรังวัดซ้ำซ้อน ซ.ร่วมฤดี กทม.

ค้านการรังวัดซ้ำซ้อน ซ.ร่วมฤดี กทม.

รูปข่าว : ค้านการรังวัดซ้ำซ้อน ซ.ร่วมฤดี กทม.

ผู้ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างอาคารสูงใน ซ.ร่วมฤดี ยื่นขอคัดค้านการรังวัดที่ดินใหม่อีกครั้งของเขตปทุมวัน เพื่อตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทั้งๆ ที่เคยรังวัดไปหลายครั้งแล้ว

วันนี้ (1 ส.ค.2562 ) ทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) พร้อมด้วยผู้ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างอาคารสูงใน ซ.ร่วมฤดี ร่วมกลุ่มคัดค้านการรังวัดที่ดิน ของสำนักงานเขตปทุมวัน ด้วยเหตุผลที่ว่าสำนักงานเขตปทุมวันมีการขอรังวัดว้ำซ้อนในส่วนที่เคยทำการรังวัดไปแล้วหลายครั้ง

 

 


สำนักที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้เคยทำหนังสือตอบกลับสำนักเขตปทุมวัน   ที่จะรังวัดที่ดินจากปาก ซ.ร่วมฤดี ด้านถนนเพลินจิต เลย ซ.ร่วมฤดี 2 ไปจนถึงที่ตั้งโรงแรมดิเอทัล สรุปความได้ว่า ความกว้างของเขตทาง ซ.ร่วมฤดีนั้นมีภูมิประเทศเป็นเขตทางอยู่แล้ว จึงไม่ทำการรังวัดให้ ประกอบกับเมื่อปี 2550 ได้มีการรังวัดในเขต ซ.ร่วมฤดี ตั้งแต่ด้านถนนเพลินจิตไปจนถึงโรงแรมดิเอทัลแล้ว

 


ซึ่งจากกรณีพิพาทที่ดิน ซ.ร่วมฤดี ที่ผ่านมาศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งให้รังวัดความกว้างของ ซ.ร่วมฤดี นำมาเปรียบเทียบกับแผนที่ทางอากาศแล้วพบว่าตรงกันและคู่ความทุกฝ่ายร่วมทั้งสำนักงานเขตปทุมวัน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก็ได้ลงซื่อรับรองความถูกต้องของการรังวัดกล่าวด้วย

 


จากการที่บริษัท ลาภประทานจำกัด และบริษัททับทิมทร จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมดิเอทัส บางกอก ได้มีการยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งควบคุมอาคารโรงแรมดิเอทัสบางกอก ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองไม่รับคำร้องของบริษัทดังกล่าว และทางสำนักงานเขตปทุมวัน มีคำสั้งให้รื้อถอนอาคารและห้ามใช้อาคาร ของโรงแรมดิเอทัสบางกอก ตั้งแต่ปี 2558 แต่จนถึงปัจจุบันอาคารดังกล่าวยังไม่มีการรื้อถอนแต่อย่างใด รวมถึงยังมีการใช้งานอาคารตามปกติ 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน