เพชรบุรีนำร่อง เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ

เพชรบุรีนำร่อง เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ

เพชรบุรีนำร่อง เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ

รูปข่าว : เพชรบุรีนำร่อง เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ

กลุ่มชมรมจิตอาสาพัฒนาเมืองเพชรบุรี นำร่องเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ รับบริจาคขยะรีไซเคิลได้ เพื่อนำไปขายแล้วนำรายได้ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการในชุมชน หวังสร้างพฤติกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดขยะทะเลอย่างยั่งยืน

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบุว่า เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญถือเป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ทั้งการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด การนำขยะกลับมาใช้ซ้ำ และการน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีการกำหนดจุดคัดแยกขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋องเครื่องดื่ม บริเวณสวนภูมิทัศน์ที่ชายหาด


จากนั้นได้เกิดเป็นกิจกรรม "เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ" รับบริจาคขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้วมาจำหน่าย เพื่อนำรายได้ไปทำบุญกับวัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ สามารถช่วยลดปริมาณขยะจากเดิมใช้รถบรรทุกจัดเก็บคันละ 2 รอบ เหลือเพียงคันละ 1 รอบต่อวัน ลดค่าใช้จ่ายจากปี 2560 เสียค่าใช้จ่าย 729,463 บาท มาในปี 2561 เสียค่าใช้จ่าย 704,611 บาท 

ขยะสร้างได้ทุกอย่าง 

ขณะที่ น.ส.มัทนา  กงเพ็ชร  ประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาเมืองเพชรบุรี ระบุว่า จิตอาสาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพชรบุรี  จัดกิจกรรมออมบุญ โดยเปิดให้ประชาชนได้นำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้มาบริจาค เพื่อนำขยะเหล่านั้นไปขายและนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่เจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่พบว่า ประสบปัญหาด้อยโอกาสและเป็นผู้พิการในพื้นที่ชุมชน 24 ตำบล ของอำเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและร่วมสร้างบุญผ่านโครงการ "กองบุญขยะช่วยเพื่อน" ด้วย

การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง จะช่วยลดปัญหาขยะทุกทางไม่ใช่เฉพาะขยะทะเลเท่านั้น โดยการนำขยะมาแปรรูปหรือขายเป็นเงินจะช่วยให้ชาวบ้านได้เห็นทั้งส่วนที่ดี และส่วนที่เสียของขยะ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทั้งขยะและคน ให้ทุกคนได้รู้ว่าขยะสร้างได้ทุกอย่าง


นอกจากนี้ ชมรมจิตอาสาฯ ยังได้เปิดรับบริจาคเสื้อผ้าเก่าเพื่อนำไปขายต่อในราคาตัวละ 10 บาท เพื่อให้ประชาชนคัดเลือกเสื้อผ้าเก่าที่ยังสวมใส่ได้มาบริจาคแทนการนำไปทิ้งเป็นขยะ และเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถซื้อเสื้อผ้าได้ในราคาต่ำ ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะเพิ่งจัดกิจกรรมมาเพียง 6 เดือน แต่มีผู้ให้ความสนใจร่วมบริจาคมาเป็นจำนวนมาก จังหวัดเพชรบุรี จึงจัดวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการแปรรูปเสื้อผ้าเก่าเป็น "กระถางต้นไม้" ที่สามารถนำไปขายสร้างรายได้นำมาสมทบกับโครงการ และมีการจัดกิจกรรมเพื่ออบรมให้ประชาชนในพื้นที่สามารถรีไซเคิลกระถางต้นไม้จากเสื้อผ้าเก่าเองได้ ต่อยอดสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อีกด้วย


ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่มีเสื้อผ้าเหลือใช้ บริจาคเพื่อทำกระถางต้นไม้รีไซเคิลจากเศษผ้า โดยสามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี(ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี) และสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 8 อำเภอ สอบถามเพิ่มเติม 032-425-570 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"วราวุธ" นำทีมเก็บขยะหาดเจ้าสำราญ ชวนชุมชนลดขยะทะเล

 

 

กลับขึ้นด้านบน