สูญเสีย "สมศักดิ์ เครือวัลย์" ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน

สูญเสีย "สมศักดิ์ เครือวัลย์" ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน

สูญเสีย "สมศักดิ์ เครือวัลย์" ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน

รูปข่าว : สูญเสีย "สมศักดิ์ เครือวัลย์" ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน

วงการเกษตรไทย สูญเสีย "สมศักดิ์ เครือวัลย์" กรรมการมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่สนใจ

วันนี้ (4 ส.ค.2562) เฟซบุ๊ก "มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ" ได้โพสต์ภาพ ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ กรรมการมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ พร้อมแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ระหว่างวันที่ 4-9 ส.ค.2562 ที่วัดสองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง และจะมีการฌาปนกิจศพ ในวันที่ 10 ส.ค.นี้ ซึ่งมีลูกศิษย์จำนวนมากเข้าไปโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยนายสมศักดิ์ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะสุดท้าย และเสียชีวิตในวัย 69 ปี

เว็บไซต์ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้อมูลว่า นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ หรือ ผู้ใหญ่สมศักดิ์ ได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2558 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณในด้านการเกษตรอีกจำนวนมาก

ก่อนหน้านี้ นายสมศักดิ์ ทำการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่พึ่งพาสารเคมีเป็นหลัก และกู้เงินจากธนาคารมาลงทุน แต่ประสบกับภาวะขาดทุนจากสภาพพื้นที่เกษตรกรรมไม่เหมาะสมและมีปัญหาโรคพืชจากการผลิตแบบเดิมๆ อีกทั้งยังมีต้นทุนสูง จึงพลิกผันมาทำการเกษตรโดยไม่พึ่งพาสารเคมี ใช้ความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาฟาร์มตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ

 

ต่อมา เมื่อได้รับเลือกเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน จึงมีโอกาสไปอบรมสัมมนาในพื้นที่ต่างๆ หลายแห่ง ใช้เวลาศึกษาเรียนรู้และตัดสินใจนาน 2-3 ปี เพื่อเปลี่ยนมาทำการเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่พึ่งพาสารเคมีทุกชนิด ตั้งแต่ปี 2536

อีกทั้งยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชน จนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสองสลึง โดยใช้พื้นที่ทำการเกษตรของตนเองเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ สร้างเครือข่ายและจัดการด้านการผลิตและการตลาดในชุมชน ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร

นายสมศักดิ์ เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักที่ว่า “เมื่อเราเอาตัวรอดได้แล้ว เราต้องช่วยแบ่งปันผู้อื่น การเรียนรู้เรื่องแนวพระราชดำริของในหลวง เรียนอย่างไรก็ไม่จบ เพราะศาสตร์การเรียนรู้ของพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ลงมือทำ”

กลับขึ้นด้านบน