"เจ้าท่า" คุมเดินเรือเจ้าพระยา 5 วัน ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ

"เจ้าท่า" คุมเดินเรือเจ้าพระยา 5 วัน ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ

"เจ้าท่า" คุมเดินเรือเจ้าพระยา 5 วัน ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ

รูปข่าว : "เจ้าท่า" คุมเดินเรือเจ้าพระยา 5 วัน ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ

กรมเจ้าท่า ประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค.นี้ เพื่อฝึกซ้อมรูปขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันนี้ (4 ส.ค.2562) กรมเจ้าท่า ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค.นี้ ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด ถึงปากคลองมอญ เขตบางกอกใหญ่

เนื่องจากกองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี (คตร.) จะฝึกซ้อมรูปขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จึงกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนี้

พื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 - 15.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

  • ด้านทิศเหนือ สะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
  • ด้านทิศใต้ ปากคลองมอญ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

การควบคุมการจราจรทางน้ำ

  • ให้เรือทุกลำที่แล่นผ่านพื้นที่ตามข้อ 1 ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ เดินเรืออย่างช้าและเบา เพื่อไม่ให้คลื่นกระทบต่อการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี
  • ให้เรือทุกลำหลีกทางให้กับขบวนเรือ ห้ามสวนหรือแซงขบวนเรือโดยเด็ดขาด
  • สำหรับเรือโดยสารข้ามฝากให้หยุดเดินเรือชั่วคราว รอจนกว่าขบวนเรือผ่าน หรือรอฟังคำสั่งจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้เดินเรือได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดระวางโทษปรับตั้งแต่ 500 - 5,000 บาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ มีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน

 

กลับขึ้นด้านบน