ผู้ว่าฯ ลำปาง ตรวจงานสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง-ซ่อมระบบระบายน้ำ

ผู้ว่าฯ ลำปาง ตรวจงานสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง-ซ่อมระบบระบายน้ำ

ผู้ว่าฯ ลำปาง ตรวจงานสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง-ซ่อมระบบระบายน้ำ

รูปข่าว : ผู้ว่าฯ ลำปาง ตรวจงานสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง-ซ่อมระบบระบายน้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และซ่อมแซมระบบระบายน้ำลำน้ำแม่ยาว ในเขตชุมชนบ้านมะกอกนาบัว อ.เกาะคา หวังเพิ่มการกักเก็บน้ำช่วงหน้าแล้ง พร้อมก่อสร้างเขื่อนกำแพงหินป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยาวทรุด

วันนี้ (5 ส.ค.2562) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะคา และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ได้ตรวจติดตามโครงการ “ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และซ่อมแซมระบบระบายน้ำลำน้ำแม่ยาว” ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างในเขตชุมชนบ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,570,000 บาท รวมสมทบกับงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลไหล่หิน อีกจำนวน 700,000 บาท สำหรับขุดลอกลำน้ำแม่ยาว บริเวณหน้าฝายน้ำล้น “ทุ่งหัวขัว” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในช่วงหน้าแล้ง พร้อมก่อสร้างเขื่อนกำแพงหิน ป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยาวทรุด เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงน้ำหลากนายประทีป ประคองวงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ชุมชนบ้านมะกอกนาบัว เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน เมื่อปี 2561 ครั้งนั้นกระแสน้ำได้พัดถล่มฝายน้ำล้น “ทุ่งหัวขัว” และรางส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตร พังเสียหาย รวมถึงแนวตลิ่งลำน้ำแม่ยาวถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนริมตลิ่งทรุดเป็นบริเวณกว้าง และลุกลามไปถึงริมขอบถนนเส้นทางรอบหมู่บ้าน จึงเกรงว่า หากปล่อยทิ้งไว้ปัญหาจะลุกลามเข้าไปถึงพื้นที่อยู่อาศัย

ชุมชนจึงต้องการงบประมาณสนับสนุนในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ สร้างแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินก่อสร้างไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณต้นเดือน ก.ย.นี้

 

นายประจวบ ตาวี ผู้ใหญ่บ้านบ้านมะกอกนาบัว ระบุว่า การได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากภาครัฐครั้งนี้จะทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรที่จะได้รับน้ำจากระบบระบายน้ำของฝายน้ำล้น “ทุ่งหัวขัว” มีจำนวนมากกว่า 1,000 ไร่ รวมทั้งการดำเนินงานโครงการฯ จะช่วยให้ชาวบ้านมีเส้นทางถนนเลียบลำน้ำแม่ยาวและเป็นเส้นทางเข้าออกไปยังพื้นที่ทำการเกษตรด้วย

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ระดับน้ำในลำน้ำแม่ยาวยังแห้งขอด ส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาวะฝนทิ้งช่วง แต่คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เนื่องจากขณะนี้เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว คาดว่าจะพอดีกับการก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จ ซึ่งจะสามารถช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และส่งน้ำไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูกาลเพาะปลูกนี้ ทั้งในเขตชุมชนบ้านมะกอกนาบัวและชุมชนใกล้เคียง

กลับขึ้นด้านบน