นักศึกษาลงแขกดำนาร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

นักศึกษาลงแขกดำนาร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

นักศึกษาลงแขกดำนาร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

รูปข่าว : นักศึกษาลงแขกดำนาร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ลงแขกดำนา เพื่อเรียนรู้การปลูกข้าว จากประสบการณ์จริง เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตจริงและร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามเอาไว้

วันนี้ (5ส.ค.62) นักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันลงแขกดำนา เรียนรู้การปลูกข้าวจากประสบการณ์จริงในกิจกรรม “ปลูกข้าว-เอาแป้ง-มาแปรรูป” เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อตัวนิสิต นักศึกษา ที่แปลงนาวิสาหกิจชุมชนอิ่นศิริโชค หมู่บ้านสันป่าหนาด เลขที่ 214 หมู่ 8 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

 

 

นายคุณากร ขัติศรี หรืออาจารย์ขุน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า กิจกรรม “ปลูกข้าว-เอาแป้ง-มาแปรรูป” เป็นการลงแปลงนา เพื่อนำนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วทอ.) จำนวน 26 คน ลงพื้นที่ในแปลงนาข้าว เพื่อลงแขกดำนาด้วยตนเอง ตามวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ และในวันนี้ได้มีนักศึกษาทุน จากประเทศกัมพูชาจำนวน 2 คน มาร่วมดำนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งต่างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่มีส่วนร่วมในการปลูกข้าวที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน และบางคนในชีวิตจริงไม่เคยดำนามาก่อน

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้เริ่มเตรียมวัตถุดิบ ตั้งแต่การปลูก และเมื่อข้าวตั้งท้อง ออกรวงพร้อมเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ได้จะถูกนำไปแปรรูปเป็นแป้งข้าว เพื่อที่จะให้นิสิต ชั้นปีที่ 3 นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพราะนิสิต ชั้นปีที่ 3 จะได้เรียนวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิชาที่เปิดกว้างทางความคิดในการแปรรูปผลิภัณฑ์ใหม่ๆ โดยการปลูกข้าวครั้งนี้เราใช้พันธุ์ข้าวเหนียวก่ำล้านนาพะเยา ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชน อิ่นศิริโชค ได้เตรียมต้นกล้าไว้ให้

 

 

ทั้งนี้ นิสิตที่ร่วมกิจกรรม จะได้ฝึกความอดทน เรียนรู้กระบวนการปลูกข้าวและสร้างความสามัคคีในชั้นปี จากนั้นเมื่อนิสิตขึ้นชั้นปีที่ 4 จะได้เรียนวิชาปัญหาพิเศษ ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องใช้องค์ความรู้รวมทั้งหมดที่เรียนมาตลอด 4 ปี เพื่อแก้ปัญหาของผู้ประกอบการหรือคิดโจทย์วิจัยใหม่ๆ โดยวางแผนการทดลองอย่างเป็นระบบ และมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

ขณะเดียวกัน ในกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่นิสิต นักศึกษา จะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดวิสัยทัศน์ให้กับตนเอง และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน และจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อตัวนิสิตนักศึกษาเองอีกทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว้ 

 

 

นายซีทา หมืน นักศึกษาทุนจากประเทศกัมพูชา กล่าวว่า รู้สึกยินดี ดีใจ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ และมีความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านในกัมพูชา เพราะที่บ้านก็ทำนาเหมือนกัน เลยทำให้นึกถึงบรรยากาศเหมือนที่บ้าน อีกทั้งยังเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากในการเรียนในปัจจุบัน

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน