แรงงานเร่งช่วยเหลือลูกเรือไทยในโซมาเลีย

แรงงานเร่งช่วยเหลือลูกเรือไทยในโซมาเลีย

แรงงานเร่งช่วยเหลือลูกเรือไทยในโซมาเลีย

รูปข่าว : แรงงานเร่งช่วยเหลือลูกเรือไทยในโซมาเลีย

รมว.แรงงาน เร่งยกระดับการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย 17 คนในประเทศโซมาเลีย ให้กลับประเทศไทยโดยเร็ว

วันนี้ (5 ส.ค.2562) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน กล่าวถึงลูกเรือประมงไทย 50 คน ถูกนายจ้างคนไทยหลอกไปลอยแพบนเรือ 2 ลำ กลางทะเลชายฝั่งโบซาโซ ประเทศโซมาเลีย และไม่ได้รับค่าจ้างมา 4 เดือนว่า ได้ประสานกับกระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้ยกระดับการติดต่อในการช่วยเหลือนำลููกเรือประมงกลับประเทศไทย ซึ่งขณะนี้นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ได้ติดต่อลูกเรือทางโทรศัพท์ สอบถามสภาพความเป็นอยู่ และล่าสุดทราบว่า บริษัทเจ้าของเรือได้ส่งอาหารให้กับลูกเรือประมงไทยเพิ่มเติมแล้ว หลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร 

ขณะนี้สามารถติดต่อลูกเรือประมงไทยได้ 17 คน ในจำนวนนี้ 4 คน เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ที่เหลืออีก 13 คน ไม่พบข้อมูลในระบบศูนย์ทะเบียนคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ส่วนลูกเรือประมงลำที่ 2 อีก 33 คน ยังไม่ทราบชื่อ

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ปี 2549 แรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ เป็นค่าพาหนะ(ในต่างประเทศ) ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

กลับขึ้นด้านบน