พิพาทที่ดินออกโฉนดไม่ได้ กว่า 1,700 ไร่

พิพาทที่ดินออกโฉนดไม่ได้ กว่า 1,700 ไร่

พิพาทที่ดินออกโฉนดไม่ได้ กว่า 1,700 ไร่

รูปข่าว : พิพาทที่ดินออกโฉนดไม่ได้ กว่า 1,700 ไร่

ชาวบ้านกว่า 1,000 หลังคาเรือน พื้นที่กว่า 1,752 ไร่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร้องขอความเป็นธรรม ต่อคณะกรรมการกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) หลังกรมธนารักษ์ให้จ่ายค่าเช่า แต่ชาวบ้านอ้างว่าอยู่มานานกว่า 200 ปีแล้ว

วันนี้ (5 ส.ค.2562) ตัวแทนชาวบ้าน บ้านป่าม่วง บ้านทุ่ง5 และบ้านแม่ในพัฒนา ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือต่อนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุมของ กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) หลังกรมธนารักษ์ให้จ่ายค่าเช่า แต่ชาวบ้านอ้างว่าอยู่มากว่า 200 ปี มีใบเหยียบย่ำ ก่อนการประกาศเป็นที่ นสล.

 

 


ชาวบ้านอ้างว่า ปี 2536 มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างชาวบ้านกับกองทัพบก เพื่อยุติความขัดแย้ง โดยมีข้อตกลงสาระสำคัญ คือเมื่อกองทัพบกยกเลิกการใช้พื้นที่ จะนำพื้นที่ดังกล่าว เข้าสู่การปฎิรูปที่ดิน ตามมติ ครม.วันที่ 4 พ.ค.2536 แต่ไม่ได้ดำเนินการ สุดท้ายกลับส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อให้ชาวบ้านเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ ทำให้ชาวบ้านออกมาคัดค้านยืนยันว่าหลักฐานการอยู่อาศัย ก่อนการประกาศออกหนังสือสำคัญที่หลวง หรือ นสล. ให้กับกองทัพบก

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน