เตรียมบุกทำเนียบ หลังบอร์ดอีอีซี อนุมัติร่างผังใช้ประโยชน์ที่ดิน

เตรียมบุกทำเนียบ หลังบอร์ดอีอีซี อนุมัติร่างผังใช้ประโยชน์ที่ดิน

เตรียมบุกทำเนียบ หลังบอร์ดอีอีซี อนุมัติร่างผังใช้ประโยชน์ที่ดิน

รูปข่าว : เตรียมบุกทำเนียบ หลังบอร์ดอีอีซี อนุมัติร่างผังใช้ประโยชน์ที่ดิน

"บอร์ดอีอีซี" อนุมัติ "ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน" ยืนยัน ไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มทุน เน้นใช้พื้นที่อุตสาหกรรมใกล้นิคมฯ เดิม ด้าน "เครือข่ายเพื่อนตะวันออก" นัดหมายหน้าทำเนียบรัฐบาลพรุ่งนี้ ติดตามการประชุม ครม.

วันนี้ (5 ส.ค.2562) ตัวแทนเครือข่ายเพื่อนตะวันออก เดินทางแสดงจุดยืนคัดค้านร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินอีอีซี ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นายกัญจน์ ทัตติยกุล ตัวแทนเครือข่ายเพื่อนตะวันออก ระบุถึงเหตุผลที่เดินทางแสดงจุดยืนในวันนี้ เนื่องจากเห็นว่าร่างดังกล่าว จะนำมาซึ่งปัญหาและขัดกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเหตุผล 4 ข้อ คือ ขาดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและมีความหมาย, การกำหนดประเภทที่ดิน ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่, ไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ที่เขียนไว้ใน พ.ร.บ.อีอีซี ที่ให้คำนึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน สุขภาวะของประชาชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน, และไม่มีการให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยไม่มีการปิดประกาศรับคำร้องของผู้ที่จะถูกลิดรอนสิทธิ์เมื่อผังเมืองมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญของการจัดทำผังเมือง

 

กัญจน์ ทัตติยกุล

กัญจน์ ทัตติยกุล

 

ย้ำว่าไม่คัดค้านการพัฒนา แต่กระบวนการที่เร่งรัด นำมาซึ่งการลิดรอนสิทธิ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และไม่มีโอกาสยื่นคำร้อง จึงขอให้ชะลอการพิจารณา และจัดทำร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการกำหนดอนาคตการพัฒนา

 

อนุมัติร่างผังใช้ประโยชน์ที่ดินอีอีซี

ด้าน นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ บอร์ดอีอีซี เปิดเผยหลังที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค โดยวางแผนรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตระยะ 20 ปี (2560-2580) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พร้อมยืนยันว่า ร่างดังกล่าว ไม่ได้ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนแน่นอน และให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่อนุรักษ์พิเศษ แบ่งพื้นที่พัฒนาออกเป็น 4 กลุ่ม คือ พื้นที่พัฒนาเมือง พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม พื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม และพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ยืนยันว่า การจัดทำผังเมืองใหม่นั้น จะกระทบกับภาคเกษตรน้อยมาก โดยพื้นที่เกษตรหายไปประมาณ ร้อยละ 8 คิดเป็น 6.73 แสนไร่ ซึ่งส่วนดังกล่าว จะถูกแบ่งเป็น พื้นที่ชุมชนเมือง 3% พื้นที่อุตสาหกรรม 2% และพื้นที่รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 3% ซึ่งการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้กำหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพ และบทบาทของพื้นที่

 

สำหรับกรณีที่กลุ่มเครือข่ายเพื่อนตะวันออก และข้อเรียกร้องจากพรรคอนาคตใหม่ ถึงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอีอีซีนั้น ทางคณะกรรมการอีอีซี ได้ทำหนังสือชี้แจงถึงความกังวลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ยืนยันว่า ตรงตามหลักผังเมือง เพราะดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่คำนึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน สุขภาวะประชาชน สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นายคณิศ ยังกล่าวอีกว่า ภายหลังบอร์ดอีอีซี อนุมัติร่างเรียบร้อยแล้ว จะนำรายละเอียดดังกล่าวเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

 

 

 

 

ล่าสุด มีรายงานว่า มีการรณรงค์เปลี่ยนรูปภาพประจำตัวบนเฟซบุ๊กข้อความ "หยุด! ผังเมือง EEC ขาดการมีส่วนร่วม" พร้อมนัดหมายประชาชนเดินทางร่วมให้กำลังใจชาวบ้านและเครือข่ายเพื่อนตะวันออก บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐบาล ผ่านเฟซบุ๊ก EEC Watch กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 6 ส.ค.2562 ซึ่งกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ระบุว่า จะมีการจัดกิจกรรมเสวนาและตลาดอาหาร ทั้งพืชผักอินทรีย์ กุ้ง หอย ปู ปลา จากพื้นที่เกษตรกรรมอุดมสมบูรณ์ ที่ถูกเปลี่ยนเป็นเขตอุตสาหกรรมอีอีซี ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายภาคตะวันออก เดินหน้าคัดค้านผังเมืองอีอีซี

ห่วงเอื้อทุนต่างชาติ "ฮุบ" ที่ดินภาคตะวันออก

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน