ครม.ไฟเขียวโยกย้าย 31 อธิบดี-ผู้ว่าราชการจังหวัด

ครม.ไฟเขียวโยกย้าย 31 อธิบดี-ผู้ว่าราชการจังหวัด

ครม.ไฟเขียวโยกย้าย 31 อธิบดี-ผู้ว่าราชการจังหวัด

รูปข่าว : ครม.ไฟเขียวโยกย้าย 31 อธิบดี-ผู้ว่าราชการจังหวัด

ครม.แต่งตั้งโยกย้ายอธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด 31 ตำแหน่ง ธนาคม จงจิระ สุทธิพงษ์ นั่งอธิบดีกรมการปกครอง, จุลเจริญ นั่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, นิสิต จันทร์สมวงศ์ นั่งอธิบดีกรมที่ดิน, ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันนี้ (6 ส.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราช การระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย รวม 31 ตำแหน่ง ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้ 

 • นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมการปกครอง
 • นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน
 • นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอธิบดีกรมที่ดิน
 • นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู เป็นผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์
 • นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าฯ ตาก เป็นผู้ว่าฯ เชียงใหม่
 • ว่าที่ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าฯ ตราด
 • นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าฯ ลำพูน เป็น ผู้ว่าฯ ตาก
 • นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าฯ พังงา เป็นผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช
 • นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ว่าฯ นนทบุรี
 • นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าฯบึงกาฬ
 • นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าฯ นนทบุรี เป็นผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา
 • นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าฯ พะเยา
 • นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เป็นผู้ว่าฯ พังงา
 • นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เป็นผู้ว่าฯ พิจิตร
 • นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าฯ แพร่
 • นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน
 • นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าฯ ตราด เป็นผู้ว่าฯ ยโสธร
 • นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ พะเยา เป็นผู้ว่าฯ ลำปาง
 • นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ แพร่ เป็นผู้ว่าฯ ลำพูน
 • นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าฯ อุดรธานี เป็นผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ
 • นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าฯสกลนคร
 • นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าฯ สตูล เป็นผู้ว่าฯ สงขลา
 • นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าฯ สงขลา เป็นผู้ว่าฯ สตูล
 • นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็นผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม
 • นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เป็นผู้ว่าฯ สมุทรสาคร
 • นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าฯ พิจิตร เป็นผู้ว่าฯ สระแก้ว
 • นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เป็นผู้ว่าฯ สุรินทร์
 • นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ
 • นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถวร ผู้ว่าฯ บึงกาฬ เป็นผู้ว่าฯ อุดรธานี

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

กลับขึ้นด้านบน