แต่งตั้งขรก.การเมืองหลายกระทรวง

แต่งตั้งขรก.การเมืองหลายกระทรวง

แต่งตั้งขรก.การเมืองหลายกระทรวง

รูปข่าว : แต่งตั้งขรก.การเมืองหลายกระทรวง

ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายกระทรวงตามที่พรรคการเมืองเสนอเข้ามา

วันนี้ (6 ส.ค.62) ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายกระทรวงตามที่พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเสนอเข้ามา ดังนี้ กระทรวงกลาโหม ให้ พล.อ.สุชาติ หนองบัว เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งนายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เป็นเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


ส่วนกระทรวงคมนาคม แต่งตั้งให้นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นเลขานุการ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรแต่งตั้งนายภูผา ลิกค์ เป็นผู้ช่วยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งนายภิรมย์ พลวิเศษ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และแต่งตั้งนายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน