อนุทิน ลงนามรับรอง "หมอพื้นบ้าน" 3,000 คน แล้ว

อนุทิน ลงนามรับรอง "หมอพื้นบ้าน" 3,000 คน แล้ว

อนุทิน ลงนามรับรอง "หมอพื้นบ้าน" 3,000 คน แล้ว

รูปข่าว : อนุทิน ลงนามรับรอง "หมอพื้นบ้าน" 3,000 คน แล้ว

รมว.สธ.ลงนามประกาศรับรองหมอพื้นบ้าน 3,000 คน แล้ว รอประกาศในราชกิจจาฯ ส่วนประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ขอกระทรวงสาธารณสุขรับผู้ป่วย 40,000 คน ไปดูแล

วันนี้ (6 ส.ค.2562) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พบหมอพื้นบ้าน เรื่องการรับรองใบอนุญาตหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ โดยได้ลงนามในระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับแก้ไข) บทเฉพาะกาล ข้อ 47 ต่อหน้าตัวแทนหมอพื้นบ้านจากทั่วประเทศ 

โดยขอบคุณหมอพื้นบ้าน ที่ได้รักษาผู้ป่วยในต่างจังหวัด ที่ผ่านมาเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล อาจมีข้อติดขัดในประกาศเดิม และไม่ต้องการให้ถือโทษข้าราชการ เพราะอาจมีความเห็นที่แตกต่างกัน หลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งปรับแก้ข้อติดขัดต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย

 

 

ก่อนหน้านี้ นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต และนางรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย ได้เข้าพบเป็นการส่วนตัวและได้บอกถึงปัญหาการรับรองหมอพื้นบ้านที่เกิดขึ้น รวมถึงพูดคุยแนวทาง จนนำมาสู่การลงนามประกาศฉบับใหม่นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยมากที่สุด

โดยสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เป็นการแก้ไขบทเฉพาะกาลข้อ 47 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562 เพื่อให้การรับรองหมอพื้นบ้านที่เคยได้รับการรับรองไว้แล้ว ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว

นายเดชา กล่าวขอบคุณ นายอนุทิน ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่หาเสียงไว้และแก้ปัญหาให้หมอพื้นบ้านสามารถนำกัญชามารักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และในระหว่างรอขั้นตอนตามกฎหมาย อยากให้กระทรวงสาธารณสุข รับคนไข้จำนวน 40,000 คน ที่ใช้น้ำมันกัญชาของเขา ไว้ในระบบการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ในสูตรที่ใกล้เคียงกัน และจะขอเป็นที่ปรึกษาและติดตามผล

ทั้งนี้ สารสกัดน้ำมันกัญชาของนายเดชา ต้องรอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รองรับรองสูตรยาก่อน

 

 

กลับขึ้นด้านบน