"สุวรรณภูมิ" เสริมเก้าอี้ให้ผู้โดยสารตกค้าง เหตุประท้วงที่ฮ่องกง

"สุวรรณภูมิ" เสริมเก้าอี้ให้ผู้โดยสารตกค้าง เหตุประท้วงที่ฮ่องกง

"สุวรรณภูมิ" เสริมเก้าอี้ให้ผู้โดยสารตกค้าง เหตุประท้วงที่ฮ่องกง

รูปข่าว : "สุวรรณภูมิ" เสริมเก้าอี้ให้ผู้โดยสารตกค้าง เหตุประท้วงที่ฮ่องกง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เตรียมมาตรการรองรับผู้โดยสารกรณีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมที่ฮ่องกง

วันนี้ (6 ส.ค.2562) น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ส่งผลกระทบต่อระบบการคมนาคมสาธารณะในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นวงกว้าง รวมถึงการเดินทางโดยเครื่องบินทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงได้ออกประกาศสถานการณ์พิเศษ เนื่องจากพนักงานหลายสายการบินได้ทำการประท้วงหยุดงานพร้อมกัน จึงทำให้สายการบินบางสายไม่สามารถให้บริการในบางไฟลท์ได้


โดยในวันนี้มีสายการบินขอยกเลิกเที่ยวบิน (CANCELLED FLIGHT) โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินขาเข้า 1 เที่ยวบิน ได้แก่ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และเที่ยวบินขาออก 3 เที่ยวบิน ได้แก่ สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ และสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค จำนวน 2 เที่ยวบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เตรียมพร้อมรองรับการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารหากเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยได้จัดพื้นที่รับรองผู้โดยสารที่ตกค้าง ณ บริเวณชั้น 4 ประตู 1 โดยได้มีการเสริมเก้าอี้ให้ผู้โดยสารได้นั่งพักคอย เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารที่ตกค้าง พร้อมขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบตารางการบิน และสอบถามข้อมูลเที่ยวบินที่จะเดินทางไปฮ่องกงได้ที่สายการบินที่ท่านจะเดินทาง หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง


ด้านวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ระบุว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สนามบินนานาชาติฮ่องกงประกาศลดค่าความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินขาเข้า จาก 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ลดลงเหลือ 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง แต่ยังไม่มีประกาศปิดสนามบิน


สำหรับเที่ยวบินที่จะเดินทางไปฮ่องกง ยังคงเดินทางได้ตามปกติ ไม่มีการล่าช้าจากสนามบินต้นทางคือ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยวิทยุการบินฯ ยังคงให้บริการตามปกติ และยังไม่มีการกำหนดเวลาวิ่งขึ้นที่ล่าช้ากว่าตารางการบินเดิม

โดยวันที่ 5 ส.ค. มีสายการบินที่ทำการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 22 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 19 เที่ยวบิน และเป็นเที่ยวบินที่ทำการบินผ่าน 3 เที่ยวบิน ซึ่งการยกเลิกเที่ยวบินนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาหรือการตัดสินใจของแต่ละสายการบิน จึงขอให้ผู้โดยสารติดตามสถานการณ์และตรวจสอบเที่ยวบินจากสายการบินที่ใช้บริการอย่างใกล้ชิด

 

 

กลับขึ้นด้านบน