อภ.ส่งมอบ "น้ำมันกัญชา" ให้โรงพยาบาล - โครงการวิจัย 7 ส.ค.นี้

อภ.ส่งมอบ "น้ำมันกัญชา" ให้โรงพยาบาล - โครงการวิจัย 7 ส.ค.นี้

อภ.ส่งมอบ "น้ำมันกัญชา" ให้โรงพยาบาล - โครงการวิจัย 7 ส.ค.นี้

รูปข่าว : อภ.ส่งมอบ "น้ำมันกัญชา" ให้โรงพยาบาล - โครงการวิจัย 7 ส.ค.นี้

อภ.เตรียมส่งมอบน้ำมันกัญชาแบบหยดใต้ลิ้น ให้โรงพยาบาลและโครงการวิจัย วันที่ 7 ส.ค.2562

วันนี้ (6 ส.ค.2562) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ระบุว่า ในวันที่ 7 ส.ค. องค์การเภสัชกรรมจะส่งมอบสารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด ซี่งผลิตภัณฑ์ยากัญชาทางการแพทย์มาตรฐาน สกัดด้วยวิธี solvent extraction โดยใช้ Ethanol คุณภาพสูง ณ อุณหภูมิ -50 องศาเซลเซียส สะอาด ปลอดภัย โดยมีการจัดทำบรรจุภัณฑ์ พร้อมระบุปริมาณและวิธีการใช้ไว้ชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี 3 สูตร ดังนี้ 

1.สูตรที่มีสารทีเอชซี (THC) เด่น กล่องสีแดง ซึ่งอาจมีฤทธิ์มึนเมาได้ กัญชาสายพันธุ์แรง

2.สูตรที่มีสารซีบีดี (CBD) เด่น กล่องสีเขียว มีฤทธิ์มึนเมาต่ำ กัญชาสายพันธุ์อ่อน

3.สูตรที่มีอัตราส่วนสารซีบีดี และทีเอชซี 1 : 1 (THC : CBD 1:1) กล่องสีเหลือง เป็นกัญชาสายพันธุ์ผสม มีฤทธิ์มึนเมาปานกลาง


ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า สำหรับแนวทางการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาจะออกแบบมาให้อยู่ในรูปของน้ำมันหยดใต้ลิ้น เพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์เร็วขึ้น และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าการให้ยาในรูปแบบรับประทาน อีกทั้ง สามารถเจือจางความเข้มข้นของยาได้ตามความต้องการของแพทย์ผู้สั่งจ่าย และโรคที่นำไปใช้

ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตัวยาสำคัญ delta-9-THC ที่ได้รับการรับรองจาก USFDA ดังนั้น การกำหนดความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงมาจากการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ และการเทียบเคียงกับความเข้มข้นของน้ำมันกัญชาในประเทศอื่นๆ

 

สำหรับเรื่องความปลอดภัยของ GPO THC พบว่า ขนาดของ delta-9-THC ที่ทำให้คนเสียชีวิตเป็นจำนวน 50 % (Lethal dose) ต้องมีการใช้ในขนาดปริมาณสูงถึง 4 กรัม ในผู้ที่มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัม (ค่าประมาณจากการคำนวณ) ซึ่งขนาดยานี้ คนไม่สามารถได้รับจากการรับประทาน การสูบ หรือการสูดดมสารระเหย (vaporizing) ของสารดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาพบว่าการให้ยา THC 2.5 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต แต่อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น เมา กระวนกระวาย พารานอยด์ ความจำบกพร่อง ไม่มีสมาธิจดจ่อในการทำงาน GPO THC มีความแรงเพียง 0.5 มิลลิกรัมต่อหยด ซึ่งน้อยกว่าขนาดยาดังกล่าว 5 เท่า จึงมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตามการใช้ยา GPO THC จะต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรที่ผ่านการอบรม

กลับขึ้นด้านบน