อย.จับมือเอกชนดักจับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

อย.จับมือเอกชนดักจับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

อย.จับมือเอกชนดักจับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

รูปข่าว : อย.จับมือเอกชนดักจับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

อย. จับมือ Shopee ใช้โปรแกรมสแกนคำ ดักจับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 151,560 ชิ้น เฉลี่ย 842 ชิ้นต่อวัน

วันนี้ (7 ส.ค.2562) ภกญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า จากปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะทางสื่ออินเทอร์เน็ต ที่ผ่านมา อย.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดการปัญหาดังกล่าว ทั้งการแจ้งระงับโฆษณาและเปรียบเทียบปรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้โพสต์ขายของ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และพรีเซนเตอร์

นอกจากนี้ ยังขยายการดำเนินการเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบกิจการธุรกิจตลาดออนไลน์ (มาร์เก็ตเพลส) บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นต้นทางของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ทั้งนี้ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการตรวจสอบข้อมูลจากคำสำคัญ (Keywords) เพื่อระงับข้อมูลจากเว็บไซต์ช้อปปี้ หากพบข้อมูลโฆษณาหรือขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง โดยมีแหล่งข้อมูลสำคัญในการดำเนินการของช้อปปี้ ได้แก่ ฐานข้อมูล อย. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ อย. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายอื่นๆ เช่น ตัวอย่างคำที่ไม่อนุญาตให้โฆษณารายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ห้ามขาย รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารอันตราย รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บคืนจากท้องตลาด

จากความร่วมมือของ อย.และช้อปปี้ ตั้งแต่ ม.ค.- มิ.ย.2562 จากการใช้ Keywords ทั้งหมด 3,977 คำ สามารถระงับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้มากถึง 151,560 ชิ้นโฆษณา เฉลี่ย 842 ชิ้นต่อวัน

รองเลขาธิการ อย. กล่าวอีกว่า อย.และช้อปปี้จะร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค

 

กลับขึ้นด้านบน