นำร่าง “ซีอุย” ออกจากพิพิธภัณฑ์ศิริราชแล้ว

นำร่าง “ซีอุย” ออกจากพิพิธภัณฑ์ศิริราชแล้ว

นำร่าง “ซีอุย” ออกจากพิพิธภัณฑ์ศิริราชแล้ว

รูปข่าว : นำร่าง “ซีอุย” ออกจากพิพิธภัณฑ์ศิริราชแล้ว

โรงพยาบาลศิริราช นำร่าง “ซีอุย” ออกจากพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ ส่วนจะดำเนินการอย่างไรกับร่างของ “ซีอุย” รอหารือ กสม.

วันนี้ ( 7 ส.ค.2562) ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ว่าตามที่ คณะแพทยศาสคร์ศิริราชพยาบาล ได้ประกาศติดตามหาญาติของนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) ที่มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับนายลีอุย ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. - 4 ส.ค.2562 ปรากฎว่า มีผู้แสดงตนว่าเป็นญาติ แต่ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าเป็นญาติอย่างแท้จริง 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประชุมปรึกษาเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับร่างนายลีอุย แซ่อึ้ง (ซีอุย) เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา และได้นำร่างนายลีอุย ออกจากพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน แล้ว

ขณะเดียวกันมีการทักท้วงด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการร่างนายลีอุย จึงได้หารือร่วมกับ กสม.เร่งศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใกล้พ้นพันธนาการ "ศิริราช" พิจารณาฌาปนกิจนายซีอุย แซ่อึ้ง

ศิริราชปลดป้าย "ซีอุย มนุษย์กินคน"

 

กลับขึ้นด้านบน