เคาะประกันราคาปาล์ม 4 บาทต่อกิโลกรัม

เคาะประกันราคาปาล์ม 4 บาทต่อกิโลกรัม

เคาะประกันราคาปาล์ม 4 บาทต่อกิโลกรัม

รูปข่าว : เคาะประกันราคาปาล์ม 4 บาทต่อกิโลกรัม

รมว.พาณิชย์มอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ย้ำดูแลราคาสินค้าเกษตร 5 ชนิดผ่านโครงการประกันรายได้เป็นเรื่องเร่งด่วน นำร่องสินค้าปาล์มเป็นสินค้าแรก เคาะราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม

วันนี้ (7 ส.ค.2562) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุม 3 ฝ่ายเพื่อแก้ไขราคาปาล์มน้ำมัน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าจะประกันราคาปาล์มน้ำมันที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม โดยกำหนดเกษตรกรรายย่อยที่มีสิทธิ์ในการรับเงินประกันราคาที่ 25 ไร่ต่อครัวเรือน มีกำหนดจ่ายทุกๆ 3 เดือน รวม 4 ครั้งต่อปี เนื่องจากต้องการให้ราคามีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เช่น หากราคาตลาดอยู่ที่ 3.80 บาทกิโลกรัมก็จะนำไปลบกับ 4 บาท ก็จะได้ราคาส่วนต่างที่จะจ่ายให้กับเกษตรกร โดยจะให้สิทธิ์กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของรัฐและจ่ายเงินผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกรโดยตรง

 

โดยจากนี้จะนำเสนอผลที่ประชุมต่อคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก่อนจะนำเสนอที่ประชุม ครม.ต่อไป และเร็วๆ นี้จะเดินทางพบปะเกษตรกรชาวสวนปาล์มทางภาคใต้ เช่น จ. สุราษฎร์ธานี กระบี่ เพื่อติดตามความคืบหน้าของมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาล

 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า งานเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์จะเน้น 10 นโยบาย เช่น การประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด ข้าว ยาง ปาล์ม มันสำปะหลัง และข้าวโพด เนื่องจากเกษตรกรมีความคาดหวังต่อรัฐบาลสูงว่าจะช่วยยกระดับรายได้

กระทรวงพาณิชย์จะใช้กลไก 3 ประสาน เพื่อร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ทั้งการประรายได้และสินค้าอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยจะเริ่มจากปาล์มเป็นสินค้าแรก

ส่วนยางพารา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะหารือในรายละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือในวันที่ 9 ส.ค.นี้ ส่วนสินค้าเกษตรอีก 3 ชนิดจะพิจารณาตามความเหมาะสม

นายจุรินทร์ ระบุอีกว่า แนวทางการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรจะเน้นการแก้ปัญหาเชิงรุกโดยไม่รอให้สินค้าเกิดปัญหา ซึ่งจะพิจารณาจากปฎิทินสินค้าเกษตรแต่ละชนิดที่ออกสู่ตลาด และใช้ระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงด้านตลาดและราคา

 

กลับขึ้นด้านบน