เริ่มวันนี้ ญาติรับเงินเยียวยาคดีชน 9 ศพ

เริ่มวันนี้ ญาติรับเงินเยียวยาคดีชน 9 ศพ

เริ่มวันนี้ ญาติรับเงินเยียวยาคดีชน 9 ศพ

รูปข่าว : เริ่มวันนี้ ญาติรับเงินเยียวยาคดีชน 9 ศพ

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง แจ้งญาติผู้เสียหายคดีชน 9 ศพ เข้ารับค่าสินไหมทดแทนได้ตั้งแต่วันนี้ หลังครอบครัว "แพรวา" มอบอำนาจทนายนำเงินส่งมอบให้ศาลครบ 42 ล้านบาทแล้ว

ภายหลังนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายความ พร้อมนายกรรชัย กำเนิดพลอย ผู้รับมอบอำนาจจากครอบครัวนางสาวแพรวา นำแคชเชียร์เช็คมาชำระ ที่ศาลแพ่งรัชดา ครบตามจำนวน 42,617,987.70 บาท เพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่ครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุ เมื่อปี 2553

นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เปิดเผยว่า โจทก์รวม 27 คน ในฐานะผู้เสียหาย สามารถรับค่าสินไหมทดแทน ตามคำพิพากษาศาลฎีกาได้ตั้งแต่วันนี้ (8 ส.ค.2562) เป็นต้นไป หากผู้เสียหายที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตัวเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจมาติดต่อรับเงินคืน ซึ่งทางศาลจะทำการออกแคชเชียร์ในนามผู้เสียหาย หรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้เสียหายโดยตรง

 

มีรายงานว่า โจทก์ 27 คน ได้รับเงินเยียวยา ดังนี้

 • นายสะโอด ซิมกระโทก ญาตินักศึกษาหญิง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เสียชีวิต รับเงินเยียวยา 1.68 ล้านบาท
 • นางปิยะวรรณ ซิมกระโทก ญาตินักศึกษาหญิง คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เสียชีวิต รับเงินเยียวยา 2.51 ล้านบาท
 • นายธัญญา คันธา ญาติของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เสียชีวิต รับเงินเยียวยา 1.67 ล้านบาท
 • นางรัตติยา คันธา ญาติของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เสียชีวิต รับเงินเยียวยา 2.5 ล้านบาท
 • นางสุชาดา ปาละกูล รับเงินเยียวยา 3 ล้านบาท
 • จ.ส.อ.ธนกร ปัญญาประเสริฐ รับเงินเยียวยา 22,333 บาท
 • นางพิจิตรา ปัญญาประเสริฐ รับเงินเยียวยา 22,333 บาท
 • นายโสภณ จินันทุยา รับเงินเยียวยา 1.67 ล้านบาท
 • นางบังเอิญ จินันทุยา รับเงินเยียวยา 2.5 ล้านบาท
 • น.ส.โทโมโกธ นันโด รับเงินเยียวยา  1.75 ล้านบาท
 • พ.ต.อ.ศรัญ นิลวรรณ พ่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เสียชีวิต รับเงินเยียวยา 2.5 ล้านบาท
 • นางชุติมา นิลวรรณ แม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เสียชีวิต รับเงินเยียวยา 3 ล้านบาท
 • น.ส.สิตาพัชญ์ พงศ์รัตน์ถาวร รับเงินเยียวยา 2.5 ล้านบาท
 • นายอนันต์ รัตนโฉมสรี ญาติของเจ้าหน้าที่ สวทช. ที่เสียชีวิต รับเงินเยียวยา 2.49 ล้ายบาท
 • นางรุจิตรา รัตนโฉมศรี ญาติของเจ้าหน้าที่ สวทช. ที่เสียชีวิต รับเงินเยียวยา 2.5 ล้านบาท
 • เด็กชายภีมชยุตม์ รัตนโฉมศรี รับเงินเยียวยา 1.68 ล้านบาท
 • น.ส.ถวิล เช้าเที่ยง แม่ของ ดร.ศาสตรา เข้าเที่ยง (ดร.เป็ด) ที่เสียชีวิต รับเงินเยียวยา 2.5 ล้านบาท
 • นางแน่งน้อย ช่วยมั่ง รับเงินเยียวยา 1.67 ล้านบาท
 • นายโมฮัมเหม็ด ชารีฟ ชาวมัลดีฟส์ รับเงินเยียวยา 178,285 บาท
 • นางเกษมน มั่นศิลป์ รับเงินเยียวยา 2.5 ล้านบาท
 • นพ.กฤช รอดอารีย์ พ่อของนายเกียรติมันต์ รอดอารีย์ นักศึกษาทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอก ที่เสียชีวิต รับเงินเยียว 2.5 ล้านบาท
 • นายวรัญญู เกตุชู รับเงินเยียวยา 672,006 บาท
 • นางภคนันท์ เกตุชู รับเงินเยียวยา 12,338 บาท
 • นางทองพูน พานทอง แม่ของคนขับรถตู้โดยสาร ที่เสียชีวิต รับเงินเยียวยา 268,155 บาท
 • นายสุนทร ปิดตาทานัง สามีของคนขับรถตู้โดยสาร ที่เสียชีวิต รับเงินเยียวยา 435,127 บาท
 • น.ส.วลัยภรณ์ ปิดตาทานัง ลูกของคนขับรถตู้โดยสาร ที่เสียชีวิต รับเงินเยียวยา 173,317 บาท
 • เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปิดตาทานัง ลูกของคนขับรถตู้โดยสาร ที่เสียชีวิต รับเงินเยียวยา 256,409 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จ่ายครบแล้ว 42 ล้านบาท เยียวยาผู้เสียหาย คดีแพรวา

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน