เลือก 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลือก 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลือก 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : เลือก 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครบ 5 คนแล้ว โดยจากนี้จะนำเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบของวุฒิสภา

วันนี้ (8 ส.ค.2562) นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการสำนักงานวุฒิสภา ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลือกนายนภดล เทพพิทักษ์ เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยสำนักเลขาธิการวุฒิสภาได้เปิดเผยผลคะแนนว่าเป็นไปโดยเอกฉันท์ด้วยคะแนน 5 เสียง ส่วนประวัติทำงานนายนภดลเคยเป็นอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา และเป็นอดีตเอกอัครราชทูตในหลายประเทศ ทั้งกรุงไคโรในอียิปต์ กรุงเวลลิงตันในนิวซีแลนด์ เวียงจันทน์ในลาว

นายนภดลได้รับเลือกจากผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 3 คน ซึ่งอีก 2 คนที่ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์คือ นายวิโรจน์ จิระรังสรรค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายจังหวัด และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 5 คนแล้วตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งมาแทนบุคคลที่ครบกำหนดวาระ โดยมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจำนวน3คน ประกอบด้วยนายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา และนายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ส่วนมติของที่ประชุมศาลปกครองสูงสุด 1 คน คือนายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการของกฎหมาย

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน