เปิดเเผนควบรวม "2 แบงก์" ยันไม่ปลดคน

เปิดเเผนควบรวม "2 แบงก์" ยันไม่ปลดคน

เปิดเเผนควบรวม "2 แบงก์" ยันไม่ปลดคน

รูปข่าว : เปิดเเผนควบรวม "2 แบงก์" ยันไม่ปลดคน

ธนาคารทหารไทย -ธนชาต เปิดแผนควบรวมกิจการ โดยผู้บริหารยืนยันว่าจะไม่กระทบกับพนักงาน 19,000 คน ขณะที่ลูกค้ายังสามารถใช้บริการของทั้ง 2 ธนาคารได้ตามปกติ

วันนี้ (9 ส.ค.2562) ธนาคารทหารไทย (TMB) และธนาคารธนชาต แถลงแผนการควบรวมกิจการระหว่าง 2 ธนาคาร รวมถึงการปรับโครงสร้างของธนาคารธนชาต

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังพร้อมที่จะลงทุนเพิ่มจำนวน 11,000 ล้านบาท และมีสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากการจัดสรรสิทธิที่พึงมีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดิมไม่ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนเพื่อคงสถานะในผู้ถือหุ้นหลักไว้


นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต เปิดเผยว่า เมื่อควบรวมกันแล้วทั้ง 2 ธนาคารจะมีสินทรัพย์รวมกัน 2 ล้านล้านบาทและจะทำให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นประมาณ 10 ล้านคนโดยจะมีความทับซ้อนกันในลูกค้าไม่ถึงร้อยละ 10 จะทำเป็นโอกาสทางการตลาดที่ใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้น

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีเอ็มบี เปิดเผยว่า หลังจากการซื้อขายหุ้นสำเร็จ Tcap และ ธนาคารธนชาต จะดำเนินการปรับโครงสร้างให้แล้วเสร็จโครงการรวมกิจการจะได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการรวมกิจการ

ซึ่งธนาคารทีเอ็มบีจะเป็นผู้จัดหาเงินทุนมาจำนวน 130,000 แสนล้านบาท เพื่อลงทุนใน บมจ.ทุนธนชาต และ สโกเทียแบงก์ โดยการออกหุ้นกู้เพิ่มทุนโดยกระบวนการซื้อขายหุ้นทั้งหมดคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือน ธ.ค.ปีนี้ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 ธนาคารจะมีคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดียวกันและจะทยอยดำเนินงานทีละส่วน จึงคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2564 โดยระหว่างกระบวนการรวมกิจการที่ยังไม่สมบูรณ์ลูกค้าของทั้ง 2 ธนาคารยังสามารถใช้บริการของธนาคารแต่ละแห่งได้ตามปกติ

 

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต ยืนยันว่า จะไม่มีการปลดพนักงานของทั้ง 2 ธนาคารแต่จะเป็นปรับรูปแบบการทำงาน

การรวมกิจการทำให้บริการของทั้ง 2 ธนาคารเพิ่มขึ้น ดังนั้นจำเป็นต้องใช้พนักงานยังมีอยู่ และตั้งทีมเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 ธนาคาร ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สวัสดิการ

ขณะที่จำนวนสาขาจะเข้าไปดูสาขาที่อยู่สถานที่ใกล้กันก็จะมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งแม้จะปรับสาขาแต่ลูกค้าของทั้ง 2 ธนาคารยังคงใช้งานตามปกติ ปัจจุบันทั้ง 2 ธนาคารมีสาขารวมกันเกือบ 1,000 สาขา จำนวนพนักงาน 19,000 คน

สำหรับโครงสร้างหลังจากรวมกิจการบริษัท ING Challengers and Growth Marker, Asia จะถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 21.3 และ บมจ.ธนชาต ถือหุ้นร้อยละ 20.4 และกระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 18.4 สโกเทียแบงก์ ถือหุ้นร้อยละ 5.6 และผู้ถือหุ้นรายย่อย ร้อยละ 34.3

ย้อนประวัติการควบรวม

  • ปี 2542 ธ.ธนชาต ควบรวมกิจการกับ บง.เอกชาต,บง.เอ็นเอฟ,บค.กรุงเทพเคหะ ,บค.สินเคหะการ,บค.วานิช ใช้ชื่อ ธ.ธนชาต
  • ปี 2547  ธ.ทหารไทย ควบรวมกิจการ กับ ธ.ดีบีเอสไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯ ใช้ชื่อ ธ.ทหารไทย
  • ปี 2553 ธ.ธนชาต ควบรวมกิจการกับ ธ.นครหลวงไทย ใช้ชื่อ ธ.ธนชาต
  • ปี 2562 ธ.ทหารไทย ควบรวมกิจการ ธ.ธนชาต ยังไม่ได้ข้อสรุปชื่อธนาคาร

 

 

กลับขึ้นด้านบน