EP.12 อยู่อย่างไร…เงินพอใช้ถึง 100 ปี?

EP.12 อยู่อย่างไร…เงินพอใช้ถึง 100 ปี?

EP.12 อยู่อย่างไร…เงินพอใช้ถึง 100 ปี?

รูปข่าว : EP.12 อยู่อย่างไร…เงินพอใช้ถึง 100 ปี?

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลกที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ต่อไปประชากรจะมีสัดส่วนอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น ก็ต้องใช้เงินมากขึ้น จะรับมืออย่างไร ติดตามได้ใน Podcast คิดยกกำลังสอง กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

EP.12 อยู่อย่างไร…เงินพอใช้ถึง 100 ปี?

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลกที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ต่อไปประชากรจะมีสัดส่วนอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น ก็ต้องใช้เงินมากขึ้น นั่นหมายความว่าเรายิ่งต้องการเงินออมมากขึ้น

ในอนาคตเราจะหวังพึ่งเงินบำนาญจากกองทุนประกันสังคมเพียงอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป เพราะมีการพยากรณ์ว่า ถ้ากองทุนประกันสังคมยังไม่ปรับระบบจากเดิมที่เป็นอยู่ ก็มีโอกาสที่เงินจะไม่พอใช้ในปี 2588 นั่นเป็นเพราะคนสูงอายุต้องการรับเงินบำนาญมีมากขึ้น แต่จำนวนคนวัยทำงานกลับมีน้อยลง ดังนั้นเราจึงต้องวางแผนพึ่งตนเอง เตรียมพร้อมทรัพย์สินจำเป็นอย่างอื่น เช่น ความรู้ และการมีเครือข่าย ความสัมพันธ์ที่ดี ไว้สำหรับอนาคตอีกด้วย

ฟังทุก EP ได้ที่นี่

กลับขึ้นด้านบน