กสทช.คืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแอนะล็อกให้ช่อง3 ช่อง7 รวม 269 ล้าน

กสทช.คืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแอนะล็อกให้ช่อง3 ช่อง7 รวม 269 ล้าน

กสทช.คืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแอนะล็อกให้ช่อง3 ช่อง7 รวม 269 ล้าน

รูปข่าว : กสทช.คืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแอนะล็อกให้ช่อง3 ช่อง7 รวม 269 ล้าน

กสทช.คืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแอนะล็อกให้ช่อง3 ช่อง7 รวม 269 ล้าน กสทช. คืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแอนะล็อก ปี 2557 ให้ช่อง 3 และช่อง 7 รวมกว่า 269 ล้านบาทแล้ว ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันนี้ (18 มิ.ย.2558) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) และบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง 3) เพื่อแจ้งคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ประจำปี 2557 แล้ว โดยช่อง 7 คืนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวน 73,818,884.55 บาท ส่วนช่อง 3 คืนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 196,142,460.57 บาท รวมคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ประจำปี 2557 ให้ทั้ง 2 ช่องเป็นเงิน 269,691,345.12 บาท
 
สำหรับการคืนเงินดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นว่าผู้รับสัมปทานเดิมไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 75 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้รับสัมปทานเดิมที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ถึงแม้ว่ามาตรา 42 วรรคสาม จะได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้มีผลเป็นการลบล้าง หรือยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 75 วรรคสอง ที่กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแก่ผู้รับสัมปทานเดิมไว้


กลับขึ้นด้านบน