ชวนแม่อ่านหนังสือนิทาน กระตุ้นทักษะ-สติปัญญาลูก

ชวนแม่อ่านหนังสือนิทาน กระตุ้นทักษะ-สติปัญญาลูก

ชวนแม่อ่านหนังสือนิทาน กระตุ้นทักษะ-สติปัญญาลูก

รูปข่าว : ชวนแม่อ่านหนังสือนิทาน กระตุ้นทักษะ-สติปัญญาลูก

ชูวันแม่ ใช้หนังสือนิทาน เป็นวัคซีนกระตุ้นทักษะ-สติปัญญาลูก หลังพบเด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าเพิ่มขึ้น

วันนี้ (11 ส.ค.2562) นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดผลสำรวจการอ่านของประชากรปี 2561 พบคนไทยอ่านหนังสือนานที่สุด 80 นาทีต่อวัน เทียบกับปี 2556 อ่าน 37 นาที แม้การอ่านเพิ่มขึ้น แต่พบว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องการอ่านหนังสือของเด็กเล็ก น่าเป็นห่วงทำให้เด็กกลุ่มนี้ราว 1.1 ล้านคน เข้าไม่ถึงการอ่านหนังสือและไม่ได้รับปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เพราะความเข้าใจผิดของพ่อแม่ และเด็กเล็กกว่า 1 แสนคนถูกพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยสื่ออิเล็กทรอนิก ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กล่าช้าเพิ่งขึ้น ร้อยละ 23 โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา จึงไม่สมควรให้เด็กแรกเกิด-2 ขวบ เข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือให้เด็กเล่นไม่เกิน 60 นาทีต่อวัน

 

สมองเด็กเล็กเป็นเครื่องจักรแห่งการเรียนรู้ เด็กเรียนรู้ตั้งแต่ในท้องแม่ แม่ต้องเข้าใจและช่วยกระตุ้นพัฒนาการลูก ด้วยการช่วยเสริมพัฒนาการและสติปัญญา ด้านภาษามีเครื่องมือง่ายที่สุด คือ การอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกวัน หนังสือภาพสำหรับเด็กหรือนิทานคุณภาพจะส่งพลังให้เด็กเกิดการจดจำ ถอดรหัสเป็นภาษาอ่านได้ 

นางสุดใจ กล่าวอีกว่าใกล้วันแม่แห่งชาติ จึงต้องการให้พ่อแม่ใส่ใจการอ่านหนังสือเล่มแรกของลูกรัก เพราะเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ทั้งหมด ระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่ซื้อหนังสือภาพ 1 เล่ม ใช้อ่าน 2-3 เดือน อย่างน้อย 10-20 นาทีต่อวัน หลังคลอดนอกจากนมแม่เป็นวัคซีนเกราะป้องกันโรคให้ลูก ต้องฉีควัคซีนหนังสือเล่มแรก อ่านหนังสือให้ลูกฟังจะช่วยพัฒนาทักษะและสร้างความสัมพันธ์ในสังคมการเรียนรู้ ปรับตัว รู้จักหน้าที่ตัวเอง

จุดประกายให้แม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ซื้อหนังสือให้ลูกอ่าน การอ่านหนังสือด้วยกัน จะช่วยพัฒนาระบบวิธีคิดของเด็กเมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา รวมถึงขับเคลื่อนธนาคารหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ภายใต้แนวคิด หนังสือ คือ สวัสดิการสำหรับเด็กแรกเกิด

  

ขณะเดียวกัน สสส.จะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลักดันเรื่องส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงในระดับตำบล ตลอดจนทำกิจกรรมรณรงค์กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์อนามัยเพื่อสร้างเสริมศักยภาพและสมรรถนะเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือภาพ นิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรสาธารณสุขในศูนย์อนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เข้าใจว่าการอ่านเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

กลับขึ้นด้านบน