ลูกเรือไทยในโซมาเลีย 18 คน ถึงไทยแล้ว

ลูกเรือไทยในโซมาเลีย 18 คน ถึงไทยแล้ว

ลูกเรือไทยในโซมาเลีย 18 คน ถึงไทยแล้ว

รูปข่าว : ลูกเรือไทยในโซมาเลีย 18 คน ถึงไทยแล้ว

แรงงานประมงไทยจากประเทศโซมาเลียทั้ง 18 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว โดยแรงงานประมงได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือกลับบ้านอย่างปลอดภัย

วันนี้ ( 12 ส.ค.2562) เวลา 06.30 น.ลูกเรือประมงไทยจำนวน 18 คน จากประเทศโซมาเลีย เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้แทนจาก 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ

 

 

 

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า ยินดีกับลูกเรือทุกคนที่ได้เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยลูกเรือประมงไทยทุกคนที่ถูกลอยแพที่ประเทศโซมาเลีย โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแล ซึ่งแรงงานประมงทั้ง 18 คนนี้ จะต้องเข้ารับการสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ของกรมการจัดหางาน จำนวน 5 คน โดยแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนฯ เป็นค่าพาหนะ (ในต่างประเทศ) ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

 


รมว.กระทรวงแรงงาน เน้นย้ำให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และต้องแจ้งการเดินทางกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานหากประสบปัญหาในต่างประเทศ เช่น กรณีของลูกเรือประมงไทยที่ประสบปัญหาถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง ซึ่งแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ ส่วนแรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงาน นอกจากจะต้องอยู่อย่างลำบากและต้องหลบซ่อนแล้วยังถูกเอารัดเอาเปรียบอีกด้วย

แรงงานประมงไทย ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย โดยนายชัยรัตน์ สมรูป แรงงานประมงไทย อายุ 23 ปี จากจังหวัดสุรินทร์ กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ สวมกอดแม่และหลานสาว ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัว 3 คนที่ไปทำงานเป็นลูกเรือประมงในโซมาเลีย เกือบ 1 ปีและถูกนายจ้างลอยแพให้อยู่กลางทะเล

ขณะที่นางนารีรัตน์ สมรูป มารดา กล่าวว่าดีใจมาก ที่ลูกชายกลับบ้านอย่างปลอดภัย และเป็นของขวัญที่พิเศษสุดในวันแม่และสำหรับครอบครัว สมรูป จากนี้ไปจะไม่ให้ลูกชายไปทำงานเป็นลูกเรือประมงอีก

 

 

 

นอกจากนี้ กรมการจัดหางานร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อำนวยความสะดวกโดยจัดรถรับ-ส่ง พร้อมจัดหาที่พักให้กับแรงงานก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ 6 คน บุรีรัมย์ 8 คน เพชรบูรณ์ 2 คน สมุทรสาคร 1 คน และชัยภูมิ 1 คน 

สำหรับแรงงานกลุ่มนี้ประสบปัญหาถูกนายจ้างลอยแพบนเรือประมง กลางทะเลชายฝั่งโบซาโซ่ ประเทศโซมาเลีย ไม่ได้รับค่าจ้าง และขาดอาหาร ต้องติดต่อขอความช่วยเหลือโดยด่วน ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฎว่ามีจำนวน 42 คน ไปทำงานกับนายจ้างประเทศอิหร่าน เป็นเรือ 2 ลำ ชื่อวาดานิ 1 มีแรงงานไทยจำนวน 22 คน และเรือวาดานี 2 มีแรงงานไทยจำนวน 20 คน

โดยเรือวาดานิ 1 เดินทางกลับมาก่อน 4 คน เดินทางไปโดยไม่ได้แจ้งกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และพบว่าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศของกรมการจัดหางานจำนวน 13 คน

กลับขึ้นด้านบน