มติห้ามขายเหล้ารัศมี 300 ม.รอบมหาวิทยาลัย

มติห้ามขายเหล้ารัศมี 300 ม.รอบมหาวิทยาลัย

มติห้ามขายเหล้ารัศมี 300 ม.รอบมหาวิทยาลัย

รูปข่าว : มติห้ามขายเหล้ารัศมี 300 ม.รอบมหาวิทยาลัย

มติห้ามขายเหล้ารัศมี 300 ม.รอบมหาวิทยาลัย คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติห้ามมีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด รอบมหาวิทยาลัย ในรัศมี 300 เมตร ขณะที่เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ยื่นจดหมายเปิดผนึกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบมหาวิทยาลัย

ก่อนการประชุมคณะกรรมการควงคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มี ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้มีตัวแทนนักศึกษาจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ นำดอกไม้มอบเป็นกำลังใจ พร้อมจดหมายเปิดผนึกให้กับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันร้านเหล้ารอบสถานศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 72 ส่งผลให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 2,500,000 คน จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการฯเร่งพิจารณามาตรการควบคุมร้านเหล้า รัศมี 500 เมตร รอบมหาวิทยาลัย หรือต้องไม่ต่ำกว่า 300 เมตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย จะใช้การควบคุมเรื่องพื้นที่อย่างเดียวไม่ได้ จะต้องหามาตรการอื่นๆเพิ่มเติม แต่ที่สำคัญคือ ตัวนิสิต นักศึกษาเอง ต้องตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

ล่าสุดคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติให้จำกัดระยะการตั้งร้านจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในรัศมี 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัย แต่มีข้อยกเว้นโรงแรม หรือโซนนิ่งที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายได้ โดยคณะกรรมการฯจะทำหนังสือ ถึงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายช่วยควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ของนักศึกษาซึ่งมติครั้งนี้จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ในวันที่ 3 ก.ค.นี้ หากมีผลบังคับใช้จะให้ผู้ประกอบการได้เตรียมตัวเป็นเวลา 30 วัน


กลับขึ้นด้านบน