ค้านประมูล "สุนัขทหาร" ปลดประจำการ 81 ตัว

ค้านประมูล "สุนัขทหาร" ปลดประจำการ 81 ตัว

ค้านประมูล "สุนัขทหาร" ปลดประจำการ 81 ตัว

รูปข่าว : ค้านประมูล "สุนัขทหาร" ปลดประจำการ 81 ตัว

กลุ่มคนรักสัตว์ ค้านประมูลสุนัขทหารปลดประจำการ หลังโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก เปิดประมูลสุนัขทหาร 81 ตัวที่ปลดประจำการ โดยจะทำการประมูลขายทอดตลาดสุนัขที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าฝึกใช้งานทางทหาร 17 ส.ค.นี้

จากกรณีที่โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก เปิดประมูลสุนัขทหาร จำนวน 81 ตัวที่ปลดประจำการ โดยจะทำการประมูลขายทอดตลาดสุนัขที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าฝึกใช้งานทางทหาร ในวันที่ 17 ส.ค.นี้ เวลา 09.00-12.00 น. ณ สโมสรศูนย์การสุนัขทหาร ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยการประมูลจะเคาะราคาทุก 100 บาท เมื่อได้ผู้สู้ราคาสูงสุดเป็นผู้ซื้อ จะต้องชำระเป็นเงินสดต่อเจ้าหน้าที่ในวันประมูล ภายในเวลา 14.00 น. และต้องทำการขนย้ายสุนัขที่ซื้อออกจากศูนย์การสุนัขทหาร ภายในเวลา 16.00 น. ของวันประมูล 

วันนี้ (13 ส.ค.2562) เพจเฟซบุ๊ก WATCHDOG THAILAND โพสต์ข้อความ ดังนี้ #WDT ขอความกรุณางดเว้นแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ#คิดต่างเห็นต่างได้วิพากษ์วิจารณ์ได้หรือให้ข้อเสนอแนะได้#อย่างช่วยกันให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของสัตว์และสังคมนะครับ#กรมการสัตว์ทหารบก #ประชาสัมพันธ์จัดประมูลขายทอดตลาดสุนัขที่ปลดประจำการ

#รายชื่อสุนัขที่ประมูลพร้อมภาพและหมายเลขสุนัขทุกตัว

1. สุนัขทหารที่เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ เป็นกลุ่มสุนัขที่เกิดจากแผนการผลิตของหน่วยในแต่ละปี ให้มีจำนวนมากที่เพียงพอสำหรับการคัดเลือก ตามขั้นตอนการผลิตสุนัขเตรียมฝึกให้มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น สุนัขกลุ่มนี้ต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินผลการฝึกตามหลักสูตร puppy training program ก่อน เพื่อให้ได้สุนัขที่มีคุณลักษณะสามารถเข้ารับการฝึกในหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหาร ของโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ตามความต้องการของกองทัพบกและเหล่าทัพได้

ดังนั้นจึงมีสุนัขจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดเลือก แต่บุคคลทั่วไปที่รักสุนัขสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น การเลี้ยงเป็นเพื่อน หรือ เฝ้าบ้าน เพื่อลดภาระการเลี้ยงดูของหน่วยในเรื่อง อาหาร ยารักษาโรค และโรงเรือนที่อยู่อาศัย

 

2.รายได้ที่เกิดขึ้นจากการประมูล หน่วยจะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย บัญชีเงินผลพลอยได้ (ค่าขายสุนัข) โดยดำเนินการนำเงินรายได้ดังกล่าวฝากเข้าบัญชี และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากิจการสุนัขทหารของหน่วย(เครื่องช่วยฝึก,ซ่อมแซมคอกสุนัข,อาหารเสริมสุนัขและยารักษาและเวชกรรมป้องกันโรคสุนัขที่ไม่สามารถจัดหาตามระเบียบ ของ ทบ.ได้ และอาหารที่ต้องดูแลสุนัขที่ปลดประจำการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากทบ.)

ทั้งนี้หน่วยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพบก ว่าด้วยการใช้จ่ายบัญชีเงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติอำนาจหน้าที่

3. สำหรับคำว่า #ประมูลการขายทอดตลาด เป็นศัพท์ทางราชการ ซึ่งเป็นระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยกิจการสัตว์ทางทหาร พ.ศ. 2547 เป็นวิธีการที่ถูกต้อง

สำหรับคำว่าสุนัขปลดประจำการ ก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้หมายความไว้เฉพาะสุนัขทหาร ที่ใช้งานทางราชการทหารจนครบกำหนดอายุ และปลดออกจากประจำการเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสุนัขที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้าฝึกตามหลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก

 

ดังนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ดำเนินการจำหน่ายสัตว์ทางทหารออกจากบัญชีคุม และปลดออกจากประจำการเป็นขั้นตอนการปฏิบัติก่อนที่จะมีการดำเนินการประมูลการขายทอดตลาด และการประมูลสุนัขในครั้งนี้จะไม่มีกลุ่มสุนัขที่ผ่านการปฏิบัติงานรับใช้ประเทศชาติแต่อย่างใด

สรุปรายละเอียด จำนวนสุนัขที่ประมูลครั้งนี้

  • กลุ่มสุนัขเล็ก อายุตั้งแต่ 3 – 8 เดือน (ไม่ทำหมัน) จำนวน 15 ตัว พันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด จำนวน 4 ตัว พันธุ์ลาบราดอร์ จำนวน 11 ตัว ราคาเริ่มต้นที่ 4,000 - 10,000 บาท
  • กลุ่มสุนัขโต อายุ 11 เดือน-3 ปี จำนวน 66 ตัว (ทำหมันแล้ว) พันธุ์เยอรมันเยอรมันเชพเพิร์ด จำนวน 59 ตัว พันธุ์ลาบราดอร์ จำนวน 7 ตัว ราคาเริ่มต้น 2,500-6,000 บาท

 

 

กลับขึ้นด้านบน