รับรองตำรับยากัญชา "เดชา" คลายล็อก "กัญชง"

รับรองตำรับยากัญชา "เดชา" คลายล็อก "กัญชง"

รับรองตำรับยากัญชา "เดชา" คลายล็อก "กัญชง"

รูปข่าว : รับรองตำรับยากัญชา "เดชา" คลายล็อก "กัญชง"

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ รับรองตำรับยากัญชาของ “นายเดชา ศิริภัทร” เตรียมเสนอ รมว.สธ.ลงนามประกาศสัปดาห์หน้า พร้อมคลายล็อกนำ “กัญชง” ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องสำอาง

วันนี้ (13 ส.ค.2562) ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ซี่งมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้พิจารณารับรองตำรับยาหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. บอกว่าที่ประชุมเห็นชอบตำรับยาหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาปรุงผสม 2 ตำรับ คือตำรับยาจอดกระดูกของนายนาด ศรีหาตา หมอพื้นบ้าน จ.กาฬสินธุ์ และตำรับน้ำมันกัญชาของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี

 


ขั้นตอนต่อไป จะร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นตำรับที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากจะผลิตหรือใช้ก็จะต้องมายื่นขออนุญาตกับ อย.ก่อน นอกจากนี้ยังพิจารณาอนุญาตการปลูกกัญชาเพิ่มอีก 3 แห่ง ดังนี้

  • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ขอปลูกกัญชาที่มี ซีบีดี(CBD) สูง เพื่อนำผลผลิตมาใช้ทางการแพทย์ตามนโยบายของ รมว.กระทรวงสาธารณสุข
  • โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
  • ความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกับ ม.เกษตรศาสตร์


เลขาธิการ อย. กล่าวอีกว่าที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการคลายล็อกให้กัญชงที่มีสารทีเอชซีน้อยกว่า 0.2 เปอร์เซนต์ เป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องสำอาง โดยจะต้องแก้กฎหมายและออกประกาศต่างๆ รองรับตามมาด้วย ประกอบด้วย ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกัญชง พ.ศ. ... ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... และประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ...

ส่วนการกระจายน้ำมันกัญชาขององค์การเภสัชกรรมให้แก่ 12 โรงพยาบาลศูนย์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการระบบบริการสุขภาพจัดทำแผนเพื่อส่งไป โดยวันพรุ่งนี้ (14 ส.ค.2562) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำภาพรวมของระบบการดูแลผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชารักษาโรค โดยจะเชิญบุคลากรและบุคคลภายนอกมาร่วม

กลับขึ้นด้านบน