ค้านสัมปทานเหมืองแร่ควอตซ์ กว่า 190 ไร่ จ.สุพรรณบุรี

ค้านสัมปทานเหมืองแร่ควอตซ์ กว่า 190 ไร่ จ.สุพรรณบุรี

ค้านสัมปทานเหมืองแร่ควอตซ์ กว่า 190 ไร่ จ.สุพรรณบุรี

รูปข่าว : ค้านสัมปทานเหมืองแร่ควอตซ์ กว่า 190 ไร่ จ.สุพรรณบุรี

ชาวบ้านกว่า 300 คน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี รวมตัวคัดค้านสัมปทานเหมืองแร่ควอตซ์ เนื้อที่กว่า 190 ไร่ หวั่นส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน

วันนี้ ( 14 ส.ค.2562) ชาวบ้านวังโหรา หมู่3 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี กว่า 300 คน รวมตัวคัดค้านสัมปทานเหมืองแร่ควอตซ์ เนื้อที่กว่า 190 ไร่ หวั่นส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน

 


นางสาวพรหมพร เพชรปานกัน ชาวบ้านวังโหรา หมู่3 ให้ข้อมูลว่าอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับจดทะเบียนคำขอประทานบัตรที่ 2/2558 ของบริษัทเพชรเจริญก่อสร้าง จำกัด ชนิดแร่ควอตซ์ ที่ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา ซึ่งได้ดำเนินการปิดประกาศการขอประทานบัตรไปแบ้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 และครบกำหนดการติดประกาศฯ 30 วัน ในวันที่ 14 เมษายน 2562

 


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีมีหนังสือเชิญชาวบ้านหมู่ 3 เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรที่มีระยะห่างจากแนวเขตคำขอประทานบัตรไม่เกิน 500 เมตร ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  แต่ชาวบ้านอ้างว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการเชิญร่วมประชุมดังกล่าว จึงออกมาคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยที่จะมีการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ที่ขอสัมปทานอยู่ใกล้แหล่งต้นน้ำที่ใช้อุปโภค-บริโภค และการเกษตร รวมทั้งอยู่ในเขตป่าสวงนแห่งชาติ และรอยต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย


ขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โดยหัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงว่า กรณีการจดทะเบียนคำขอประทานบัตรของบริษัทเพชรเจริญก่อสร้าง จำกัด ยังอยู่ระหว่างจัดประชุมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร และวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ได้มีการยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนไม่ได้รับหนังสือเชิญทั่วถึง ทางอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจึงจะมีการทำหนังสือเชิญชาวบ้านหมู่ 3 เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ดังกล่าวอีกครั้งเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

กลับขึ้นด้านบน