วิกฤต สูบน้ำเค็มผลิตประปา เครื่องใช้โลหะชำรุด

วิกฤต สูบน้ำเค็มผลิตประปา เครื่องใช้โลหะชำรุด

วิกฤต สูบน้ำเค็มผลิตประปา เครื่องใช้โลหะชำรุด

รูปข่าว : วิกฤต สูบน้ำเค็มผลิตประปา เครื่องใช้โลหะชำรุด

ภัยแล้งกระทบผลิตประปาในหลายพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา ที่ อ.โนนไทย ต้องสูบน้ำบาดาลที่เป็นน้ำเค็มและน้ำกร่อยขึ้นมาผลิตน้ำประปา ความเค็มของน้ำทำให้เครื่องใช้ที่เป็นโลหะชำรุดเสียหาย

กว่า 1 เดือนแล้ว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ต้องสูบน้ำบาดาล ซึ่งเป็นน้ำเค็มและน้ำกร่อย ขึ้นมาผลิตน้ำประปาแจกจ่ายประชาชนกว่า 4 หมู่บ้าน

 
นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เปิดเผยว่า พื้นที่ อ.โนนไทย โดยเฉพาะ ต.มะค่า ประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากเกือบทุกปี แต่ปีนี้ปัญหาค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากเกิดภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงกลางฤดูฝน ต่อเนื่องถึง 2 ปี ทำให้ไม่มีน้ำเติมเข้ามาในสระบ้านมะค่า จึงจำเป็นต้องขุดเจาะบ่อบาดาล สูบน้ำใต้ดินเข้าเติมในสระเพื่อไว้ผลิตประปา แต่น้ำบาดาลที่สูบได้ในแถบนี้  ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำกร่อยและน้ำเค็ม เมื่อนำไปผลิตประปาแจกจ่ายตามบ้านเรือน อุปกรณ์ประปาหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้กับน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ ท่อเหล็ก ปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำที่เป็นโลหะ รวมไปถึง เครื่องซักผ้า มักจะชำรุดเสียหายเพราะความเค็มของเกลือในน้ำ

 

อีกทั้งน้ำประปาที่ผลิตได้ยังไม่สามารถนำไปรดต้นไม้ได้อีก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชาวบ้านทราบมาโดยตลอด

สถานการณ์ภัยแล้งที่ยังทวีความรุนแรง ส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 10 สาขาใน จ.นครราชสีมา มีน้ำดิบผลิตประปาเหลือน้อย โดยเฉพาะสาขาอำเภอพิมาย สาขาอำเภอด่านขุนทด และสาขาอำเภอโนนสูง เหลือน้ำดิบสำหรับผลิตประปาแจกจ่ายประชาชนได้อีก ประมาณ 30 วัน เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำบาดาลเพื่อแจกจ่ายประชาชน

กลับขึ้นด้านบน