"ขนส่ง" เปิดรับฟังความเห็นปชช. หวังยกระดับรถโดยสารสาธารณะ

"ขนส่ง" เปิดรับฟังความเห็นปชช. หวังยกระดับรถโดยสารสาธารณะ

"ขนส่ง" เปิดรับฟังความเห็นปชช. หวังยกระดับรถโดยสารสาธารณะ

รูปข่าว : "ขนส่ง" เปิดรับฟังความเห็นปชช. หวังยกระดับรถโดยสารสาธารณะ

"กรมการขนส่งทางบก" เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อการกำหนดแนวทางลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

วันนี้ (15 ส.ค.2562) นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากที่มีประเด็นข่าวกรณีศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย เรียกร้องขอให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทบทวนนโยบายที่ให้เปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัสโดยให้เป็นภาคสมัครใจ และขยายการบังคับใช้รถตู้ที่หมดอายุการใช้งาน 10 ปี ขยายเวลาเป็น 12 ปี

 

 

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อนำไปดำเนินนโยบายยกระดับคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในทุกด้าน


ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 13 - 27 ส.ค.2562 ผ่านช่องทางเว็บกรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th เฟชบุ๊กแฟนเพจกรมการขนส่งทางบก (https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS) ซึ่งข้อมูลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด จะถูกนำมาศึกษา ทั้งผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งข้อดี และข้อเสีย เพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาต่อไป

 


นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอุบัติเหตุ ด้านความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบ ด้านพฤติกรรมการขับรถ เช่น ผู้ขับรถไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพกฎจราจร ขับรถเร็ว การหลับในเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และศึกษาทบทวนเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่าย ต้นทุนในการดำเนินการ อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ประชาชนยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และผู้ประกอบการมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถพัฒนาการประกอบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี


รวมทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนในการเดินทางแก่ประชาชนมีจำนวนรถที่ให้บริการอย่างเพียงพอ มีความรวดเร็ว สะดวกสบายในการเดินทาง เพื่อเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและบริการที่ดี

กลับขึ้นด้านบน