ผู้ประกันตน ม.39 จ่ายเงินสมทบแบบหักบัญชีมากสุด

ผู้ประกันตน ม.39 จ่ายเงินสมทบแบบหักบัญชีมากสุด

ผู้ประกันตน ม.39 จ่ายเงินสมทบแบบหักบัญชีมากสุด

รูปข่าว : ผู้ประกันตน ม.39 จ่ายเงินสมทบแบบหักบัญชีมากสุด

สปส.ระบุผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เลือกจ่ายเงินสมทบแบบหักบัญชีธนาคารมากที่สุด รองลงมาผ่านเคาน์เตอร์เซอรวิส และธนาคาร โดยได้รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณี

วันนี้ (15 ส.ค.2562)นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,616,601 คน ในจำนวนนี้ส่งเงินสมทบงวดเดือนมิ.ย.2562 จำนวน 1,495,470 คน คิดเป็นร้อยละ 92.51 โดยผู้ประกันตนเลือกจ่ายเงินสมทบมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 751,324 คน รองลงมาอันดับ 2 การจ่ายเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น) จำนวน 510,240 คน และอันดับที่ 3 การจ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จำนวน 168,049 คน คิดเป็นร้อยละ 11.24

เลขาธิการ สปส.กล่าวว่า ได้กำหนดให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ในหลายช่องทางคือ จ่ายด้วยเงินสด ณ สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ทุกสาขา ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา(seven – eleven) ผ่านระบบ Pay at Post ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์หรือจ่ายทางธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ พร้อมแนบแบบส่งเงิน( สปส.1-11) ส่งให้สำนักงานประกันสังคม ผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ (บริษัทห้างเซ็นทรัล) ผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซีและจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส

ทั้งนี้ ยังสามารถจ่ายเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาติ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ

โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณี ดังนี้

  • เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
  • กรณีคลอดบุตร
  • ทุพพลภาพ
  • เสียชีวิต
  • สงเคราะห์บุตร
  • ชราภาพ

หากผู้ประกันตน มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506

กลับขึ้นด้านบน