"ฮ่องกง" ชุมนุมยืดเยื้อ กระทบส่งออกข้าวไทย

"ฮ่องกง" ชุมนุมยืดเยื้อ กระทบส่งออกข้าวไทย

"ฮ่องกง" ชุมนุมยืดเยื้อ กระทบส่งออกข้าวไทย

รูปข่าว : "ฮ่องกง" ชุมนุมยืดเยื้อ กระทบส่งออกข้าวไทย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประเมินสถานการณ์ชุมนุมที่ฮ่องกงหากยืดเยื้อจะกระทบการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเดิมครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 มาหลายปี โดยชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวนิยมบริโภคข้าวไทย

วันนี้ (15 ส.ค.2562) นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า จากสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกง ขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของไทย

 

ในช่วง 7 - 8 ปีที่ผ่านมา ข้าวหอมมะลิไทยเคยครองส่วนแบ่งมากที่สุดถึงร้อยละ 90 ของตลาดข้าวหอมทั้งหมด แต่เมื่อราคาข้าวหอมมะลิของไทย สูงกว่าราคาข้าวของประเทศคู่แข่งค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของไทยลดลงเรื่อย ๆ โดยในแต่ละปีฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 350,000 ตัน

ขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิไทยอยู่ที่ตันละ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มจากตันละ 800 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ขณะที่เวียดนามที่อยู่ที่ตันละ 500 - 550 ดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 52 คิดเป็นมูลค่า 30,000 - 40,000 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 65 ส่วนเวียดนามเป็นอันดับ 2 อยู่ที่ร้อยละ 30 รองลงมาเป็นกัมพูชาและจีน 

 

นายชูเกียรติ ระบุว่า ฮ่องกงมีพลเมืองประมาณ 7 ล้านคน ขณะที่นักท่องเที่ยวอยู่ที่ 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวนิยมบริโภคข้าวไทยและเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงโดยข้าวหอมมะลิไทยนอกจากนำไปบริโภคในครัวเรือนแล้ว ร้านอาหารต่าง ๆ ยังนิยมนำไปบริการนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีความหอม 

หากสถานการณ์ชุมนุมบานปลายหรือยืดเยื้อ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฮ่องกง การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบแล้วยังกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยด้วย ซึ่งอาจจะรับรู้ผลกระทบได้ในไตรมาสที่ 4 จากคำสั่งซื้อที่ชะลอตัวลง 

สำหรับการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการส่งออกข้าวอาจจะต้องปรับตัวหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดข้าวพรีเมียม ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อ เช่น สหรัฐฯ และแคนาดา ที่มีความต้องการข้าวหอมมะลิไทยแทนตลาดฮ่องกงที่คำสั่งซื้ออาจจะลดลง ซึ่งเป็นการซ้ำเติมการส่งออกข้าวในเวลานี้ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากราคาข้าวที่สูงขึ้นและปัญหาเงินบาทที่แข็งค่า

 

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่าว่า ฮ่องกงเป็นตลาดสำคัญของไทยในปี 2560 ไทยสามารถครองสัดส่วนการส่งออกข้าวไปฮ่องกงคิดเป็นร้อยละ 65 และจากปริมาณผลผลิตในปีนี้ที่มีอย่างจำกัด คาดว่าจะดึงให้ราคาข้าวโดยรวมมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การส่งออกข้าวไปฮ่องกงปีนี้ปรับลดลง

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เตรียมจัดกิจกรรมโปรโมทข้าวหอมมะลิ และข้าวออแกนิกไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำในฮ่องกง เช่น 759 Store และ Test เพราะเป็นสินค้าที่ยังมีโอกาสเติบโตได้ดี ซึ่งปัจจุบันฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวออแกนิกจากไทยประมาณปีละ 2,000 ตัน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,400 - 1,500 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อตัน

 

 

กลับขึ้นด้านบน