ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน

รูปข่าว : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน

กองทัพบก จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างกำลังพลให้ความแข็งแรง รองรับภารกิจด้านความมั่นคง

วันนี้ (16 ส.ค. 2562) พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันจำนวน 325 นาย ทดสอบ 2 รายการ คือทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ที่สนามกีฬากรมยุทธ์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนดมีจำนวน 3 ท่า ได้แก่ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตร

 

ซึ่งเกณฑ์ผ่านการทดสอบสำหรับผู้บรรจุในหน่วยหรือตำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  ผู้บรรจุในหน่วยส่วนกำลังรบ ส่วนสนับสนุนการรบ และส่วนช่วยพัฒนาประเทศคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ผู้บรรจุอยู่ในหน่วยอื่นๆ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายดำรงความเข้มแข็งของกำลังพลอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาและระบบความคิดให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army ต่อไป

 

 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือ ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน จึงจัดให้มีการทดสอบความรู้ ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และกองพัน โดยเฉพาะผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ซึ่งจัดให้มีการทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพร่างกายเป็นส่วนรวมเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกำลังพลในการพัฒนาตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการดูแลและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของตนเอง เพื่อทำให้กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ

เป็นที่สังเกตว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีกำหนดการเป็นประธานตรวจเยี่ยมการทดสอบร่างกายผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ได้ยกเลิกภารกิจและมอบหมายผู้แทน แต่จะเป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและประชุมสภากลาโหมนัดแรก ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน

กลับขึ้นด้านบน