โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ 15 องคมนตรี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ 15 องคมนตรี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ 15 องคมนตรี

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ 15 องคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ ให้แก่ 15 องคมนตรี

วันนี้ (16 ส.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ โดยมีความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

1.พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

2.นายเกษม วัฒนชัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

3.นายพลากร สุวรรณรัฐ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

4.นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

5.นายศุภชัย ภู่งาม เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

6.พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

7.พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

8.พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

9. นายจรัลธาดา กรรณสูต เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

10.พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

11.พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

12.นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

13.นายอำพน กิตติอำพน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

14.พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

15.พล.อ.อจอม รุ่งสว่าง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.2562
ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ค.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

กลับขึ้นด้านบน