"ประยุทธ์" สั่งเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

"ประยุทธ์" สั่งเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

"ประยุทธ์" สั่งเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

รูปข่าว : "ประยุทธ์" สั่งเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชุมสภากลาโหมนัดแรก ย้ำเหล่าทัพขับเคลื่อนงานสอดคล้องนโยบายรัฐบาล เพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และให้ กอ.รมน.ร่วมกำหนดมาตรฐานดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

วันนี้ (16 ส.ค.2562) พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุว่า การประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 8/2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นั่งเป็นประธานนัดแรก ย้ำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและผู้บัญชาการเหล่าทัพ ขับเคลื่อนงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

 

พร้อมทั้งให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ หารือร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาความมั่นคงแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรองรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้หน่วยกำหนดมาตรการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอนาคต

นอกจากนี้ย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะกรณีภัยแล้ง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาภัยแล้งของหน่วยประจำจังหวัด บรูณาการแผนการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมสภากลาโหมยังย้ำถึงการกำหนดมาตรฐานดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อผลักดันการกระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง โดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.สนับสนุนหน่วยราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมกำหนดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

กลับขึ้นด้านบน