ทบ.เดินหน้าหยุดยาเสพติดชายแดน บูรณาการช่วยทุกภัยพิบัติ

ทบ.เดินหน้าหยุดยาเสพติดชายแดน บูรณาการช่วยทุกภัยพิบัติ

ทบ.เดินหน้าหยุดยาเสพติดชายแดน บูรณาการช่วยทุกภัยพิบัติ

รูปข่าว : ทบ.เดินหน้าหยุดยาเสพติดชายแดน บูรณาการช่วยทุกภัยพิบัติ

ทบ.จัดสาธิต “พลทหารต้นแบบ” ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศ พร้อมเริ่มนโยบายสนับสนุนกำลังพลที่มีความสามารถพิเศษในทุกสาขา ขณะเดียวกัน เดินหน้าหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน และบูรณาการช่วยทุกภัยพิบัติเต็มที่

วันนี้( 17ส.ค.62) พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ระบุว่า การประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จนถึงระดับผู้บังคับกองพัน โดย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมเมื่อวานนี้ (16 ส.ค.) ได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้บังคับหน่วย ที่ผ่านการทดสอบร่างกาย ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านการบริหารงานของผู้บังคับการกรมและผู้บังคับกองพัน ในระดับดีเยี่ยมด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับนโยบายการดูแลและฝึกทหารใหม่ โดยล่าสุดกองทัพบกเตรียมนำ “พลทหารต้นแบบ” จำนวน 100 นาย ซึ่งเป็นทหารใหม่ที่ผ่านการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ ตามแนวทางพระราชทาน จากหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ไปทำการฝึกสาธิตให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกทั่วประเทศ ได้เห็นถึงขีดความสามารถ และมาตรฐานของทหารใหม่ ที่ผ่านการฝึกภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีความอ่อนตัว เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

ทั้งนี้ หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก จะได้นำแนวทางการฝึกดังกล่าวไปเป็นต้นแบบและปรับการฝึกทหารใหม่ของหน่วยต่อไป ซึ่งการฝึกภายใต้การบริหารจัดการแนวใหม่ “พลทหารต้นแบบ” นี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบการฝึกและการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบกในภาพรวมแล้ว ยังส่งผลดีต่อทหารใหม่โดยตรงอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายในการส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลของกำลังพล เช่น ทักษะทางทหาร การกีฬา ศิลปะ ดนตรี เทคโนโลยี เป็นต้น โดยมอบให้ทุกหน่วยงานของกองทัพบกดำเนินการค้นหากำลังพลในทุกระดับชั้นยศ ที่มีความสามารถพิเศษ มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อกองทัพบกจะได้พิจารณาปรับให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษอันจะส่งผลดีต่องานราชการ และสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพล รวมทั้งกองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริมกำลังพลที่มีความสามารถพิเศษในทุกสาขา ให้ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความก้าวหน้า สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและองค์กรในโอกาสต่อไป

ผู้บัญชาการทหารบกยังได้กล่าวชมเชยผลการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพภาคที่ 2 ที่สามารถสกัดกั้น จับกุมยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน พร้อมกำชับให้ทุกกองทัพภาคดำเนินมาตรการสกัดกั้นตามนโยบายดังกล่าวในทุกพื้นที่ด้วยความระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด ส่วนเรื่องการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ ให้ทุกหน่วยดำเนินการเต็มขีดความสามารถ ภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยและภัยแล้งและการช่วยดับไฟป่าพรุ จนทำให้สถานการณ์ต่างๆได้คลี่คลายลงตามลำดับนั้น เป็นสิ่งที่ยืนยันในศักยภาพของกองทัพบก ที่พร้อมนำกำลังพล ยุทโธปกรณ์เข้าดูแลช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

การประชุมในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศอย่างรอบด้าน รวมทั้งมีความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม นอกจากนี้ให้กำกับดูแลกำลังพลและบริหารจัดการหน่วยให้มีการพัฒนาในทุกด้าน สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกและรัฐบาล โดยให้ตระหนักอยู่เสมอว่ากองทัพบกเป็นองค์กรด้านความมั่นคงมีภาระหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของประเทศ และดูแลช่วยเหลือประชาชน เป็นสำคัญ

กลับขึ้นด้านบน