จ.เชียงราย ซ้อมป้องกันน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม

จ.เชียงราย ซ้อมป้องกันน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม

จ.เชียงราย ซ้อมป้องกันน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม

รูปข่าว : จ.เชียงราย ซ้อมป้องกันน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม

เชียงราย เป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือ ที่ประสบกับปัญหาน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทุกปี ทำให้ปีนี้ ทางภาครัฐเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์รับมือตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดตั้งระบบเตือนภัยในลุ่มน้ำสายหลักทั้ง 7 สาย เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

วันนี้ (17ส.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สนง.ปภ.เชียงราย นำเรือท้องแบนออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากลำน้ำ ฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้นและนำผู้ประสบภัยโรยตัวข้ามลำน้ำหรือหุบเหว ไปส่งเข้ารักษาตัวยังโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย เป็นหนึ่งในมาตรการที่ สนง.ปภ.เชียงราย ฝึกซ้อมให้กับทีมกู้ภัยของ อปท. 18 อำเภอของ จ.เชียงราย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและตื่นตัวในการรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ภายหลังในพื้นที่ได้มีฝนตกสะสมตามสันเขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จ.เชียงราย ประสบปัญหาดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากทุกปี เนื่องจากสภาพพื้นที่กว่าร้อยละ 60 เป็นสันเขาสูง ปีนี้ทางจังหวัดจึงเตรียมความรับมือแต่เนิ่นๆ ด้วยการจัดเตรียมกำลังพลด้วยการฝึกอบรมทีมกู้ภัยหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัยจำนวนกว่า 500 คน เพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด่านแรก จัดเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือในระดับอำเภอและจังหวัด โดยให้ทุกเภอและทุกตำบลเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องเตือนภัยในแม่น้ำสายหลักทั้ง 7 สาย เพื่อเตือนภัยล่วงหน้า

 

 

นายศรีเดช หน่อแก้ว ผู้ใหญ่บ้านนางแลใน ม. 7 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย กล่าวว่า บ้านนางแลในเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ถูกน้ำป่าไหลหลากเป็นจำทุกปี ทางหมู่บ้านจึงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดเวรยามในการเฝ้าระวังการไหลบ่าของน้ำจากต้นน้ำนางแลใน อยู่ทางตอนบนของบ้านลิไข่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านบริเวณในเทือกเขานางแล ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 6 กิโลเมตร ติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และเครื่องเตือนภัยอัตโนมัติ หากมีปริมาณฝนตกเกิน 100 มิลลิลิตร รวมทั้งเครื่องเตือนระดับน้ำในลำห้วยนางแล หากมีน้ำป่าไหลหลาก เครื่องก็จะแจ้งเตือน โดยมีบ้านเรือนเสี่ยงภัยประมาณ 70 หลัง จึงมีการจัดสถานที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิไข่เดิม เป็นสถานที่พักพิง หากมีน้ำท่วมหนัก จนต้องมีการอพยพชาวบ้าน เนื่องจากบางปีหมู่บ้านจะมีน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร

 

 

ทั้งนี้ จ.เชียงราย มีประชากรประมาณ 1.3 ล้านคน กระจายอยู่ในพื้นที่ 18 อําเภอ 124 ตําบล จำนวน 1,753 หมู่บ้าน ซึ่งมีการสำรวจพบหมู่บ้านเสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มถึงเกือบ 1,500 หมู่บ้าน เนื่องจากส่วนใหญ่มีถิ่นอาศัยอยู่ติดมลำน้ำซึ่งมีถึง 7 สาย ที่เสี่ยงมากสุดในลุ่มน้ำแม่จันและแม่น้ำคำ เพราะเป็นแม่น้ำสายยาวคาบเกี่ยวพื้นที่หลายอำเภอและไหลมาจากสันเขาสูง

 

 

กลับขึ้นด้านบน