ขอค่าเยียวยาสร้างนิคมอุตสาหกรรมพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี

ขอค่าเยียวยาสร้างนิคมอุตสาหกรรมพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี

ขอค่าเยียวยาสร้างนิคมอุตสาหกรรมพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี

รูปข่าว : ขอค่าเยียวยาสร้างนิคมอุตสาหกรรมพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี

ชาวบ้าน จ.กาญจนบุรี กว่า 150 คน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาค่าเยียวยาเป็นกรณีพิเศษ หลังชาวบ้านต้องย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อนำสร้างนิคมอุตสาหกรรมพุน้ำร้อน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กว่า 8,300 ไร่

วันนี้ (19 ส.ค 2562) ชาว ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กว่า 150 คน รวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเรียกร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาค่าเยียวยาเป็นกรณีพิเศษหรือค่าทดแทน หลังชาวบ้านต้องย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมพุน้ำร้อน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ประมาณ 8,300 ไร่  ในพื้นที่ดังกล่าวหน่วยงานราชการได้ออกโฉนดที่ดินเนื้อที่ 2,979 ไร่ 72 ตารางวา ทับซ้อนกับพื้นที่ชาวบ้าน ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำเกษตรกรรม ประมาณ 100 ครอบครัว ที่ผ่านมาชาวบ้านใช้สิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ โดยมีใบ ภ.บ.ท.5

 


ปี 2561 กรมธนารักษ์เคยเข้าสำรวจและรังวัดพื้นที่ กำหนดหลักการจ่าค่าชดเชยให้กับชาวบ้านที่เข้าครอบครองพื้นที่บ้านพุน้ำร้อนก่อนที่จะมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยพิจารณาเป็น 3 ส่วน คือ
1. ค่าขนย้าย โดยพิจารณาสอดคล้องกับการจ่ายค่าขนย้ายของกรมชลประทานในพื้นที่
2. ค่าพืชผลทางการเกษตร ใช้บัญชีของกรมชลประทาน
3. ค่าสิ่งปลูกสร้าง ยึดตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์

 

 
จากการพิจารณาข้างต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อสรุป จ่ายค่าเยียวยาให้กับชาวบ้าน ไร่ละ 24,000 บาท  ในขณะที่ชาวบ้านได้ยื่นข้อเสนอ และเรียกร้องขอให้มีการพิจารณาเพิ่ม เนื่องจากราคาดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการขนย้าย จึงขอให้มีการจ่ายค่าเสียประโยชน์ในพื้นที่ ไร่ละ 2,400,000 บาท ตามการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งเคยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว ทำให้วันนี้ชาวบ้านรวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อขอติดตามความคืบหน้า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายบวรศักดิ์ วานิช เป็นผู้เข้าร่วมประชุม แทน

 

กลับขึ้นด้านบน