แก้ปัญหาตลาดร่มหุบ

แก้ปัญหาตลาดร่มหุบ

แก้ปัญหาตลาดร่มหุบ

รูปข่าว : แก้ปัญหาตลาดร่มหุบ

รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ประชุมรับทราบปัญหาการท่องเที่ยวใน “ตลาดร่มหุบ” หลังจากพบปัญหาหน่วยงานรัฐไม่มีการควบคุมนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องขยะ การยืนขวางรถไฟเพื่อถ่ายภาพ

วันนี้ (19 ส.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงสานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม, การรถไฟ, กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดร่มหุบ, สมาคมการท่องเที่ยวสมุทรสงคราม, สำนักงานการ ททท., เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง และกลุ่มมัคคุเทศก์ ร่วมประชุมปรึกษาประเด็นการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวตลาดร่มหุบ ทั้งเรื่องการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และพฤติกรรมที่เกิดจากการท่องเที่ยว ซึ่งยังไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม 

 

 

ในปัจจุบันปัญหาการจราจรในตลาดแม่กลองเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวที่มาชมตลาดร่มหุบ ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการมาเยี่ยมชม โดยมัคคุเทศน์ที่พานักท่องเที่ยวมาไม่มีการควบคุมปล่อยให้เที่ยวกันเอง ไม่มีการแนะนำให้ทราบว่าต้องปฎิบัติอย่างไรเช่น นักท่องเที่ยวบางส่วนยืนขวางทางและปีนป่ายร้านค้า เพื่อถ่ายรูปรถไฟ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตก การทิ้งขยะเรี่ยราดโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน แต่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลเพียงตำรวจท่องเที่ยวและพนักงานการรถไฟเท่านั้น จึงไม่สามารถควบคุมดูแลคนที่มาได้

 

 

ปัญหาจึงเกิดกับการรถไฟและพ่อค้าแม่ค้า ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว เช่น การท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม ตำรวจภูธร จ.สมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม การรถไฟสมุทรสงคราม ยังไม่เคยมีการร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ที่ประชุมจึงเสนอปัญหาต่างๆ เพื่อให้รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขัองมาร่วมแก้ไขต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน