ตั้ง 3 อธิบดีใหม่ "ทช.-ทน.-ทบ." รองปลัด ทส. 1 ตำแหน่ง

ตั้ง 3 อธิบดีใหม่ "ทช.-ทน.-ทบ." รองปลัด ทส. 1 ตำแหน่ง

ตั้ง 3 อธิบดีใหม่ "ทช.-ทน.-ทบ." รองปลัด ทส. 1 ตำแหน่ง

รูปข่าว : ตั้ง 3 อธิบดีใหม่ "ทช.-ทน.-ทบ." รองปลัด ทส. 1 ตำแหน่ง

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 4 ตำแหน่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยนายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการ ทส.ลูกหม้อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นั่งบิ๊ก ทช.ตามคาด ส่วนนายศักดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจทส.นั่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันนี้ (20 ส.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จำนวน 4 ตำแหน่งดังนี้

  • นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดทส.
  • นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)
  • นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
  • นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ(ทน.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับนายโสภณ เคยเป็นรองอธิบดี ทช.และมานั่งเป็นผู้ตรวจราชการทส. ซึ่งการตั้งเป็นอธิบดี ทช.เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ครม.แต่งตั้งนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีทช.เป็นปลัด ทส.แทนนายวิจารย์ สิมาฉายา ที่เกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.นี้ ซึ่งขณะนี้งานด้านการจัดการปัญหาขยะทะเล และการแก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นงานเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ดำเนินการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.ตั้ง "จตุพร บุรุษพัฒน์ " ปลัด ทส.คนใหม่

 

กลับขึ้นด้านบน