กกร.ให้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาปุ๋ยทั้งประเทศ

กกร.ให้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาปุ๋ยทั้งประเทศ

กกร.ให้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาปุ๋ยทั้งประเทศ

รูปข่าว : กกร.ให้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาปุ๋ยทั้งประเทศ

ที่ประชุม กกร.กระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้กรมการค้าภายใน ตรวจสอบราคาปุ๋ยทั้งประเทศ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต พร้อมจี้โรงพยาบาลเอกชนแจ้งราคายาและค่าบริการให้มาตรฐานความเป็นธรรมต่อผู้ป่วย

วันนี้ (11 ส.ค.62 )ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร.ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้กรมการค้าภายในไปตรวจสอบการจำหน่ายปุ๋ย ที่เป็นต้นทุนสำคัญในการทำการเกษตร โดยให้ตรวจสอบเรื่องราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร

 

รวมทั้งเห็นชอบให้มีการการติดราคารับซื้อพืชผลการเกษตรทั่วประเทศตามจุดนับซื้อทุกแห่ง เพื่อให้เกษตรกรทราบราคาล่วงหน้า เพื่อเกษตรกรสามารถวางแผนการเก็บผลผลิตได้ ไม่เกิดความเสียหาย เช่น ได้ดำเนินการไปแล้วคือ ลำใย ได้เปลี่ยนการติดประกาศราคาจากช่วงเย็นมาเป็นช่วงเช้าเวลา 8 นาฬิกา ทำให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรม

 

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ ให้ติดตั้งมิเตอร์เพื่อตรวจวัดเรียลไทม์ จึงต้องนำมาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนี้เพื่อทราบ และให้กรมการค้าภายในไปดำเนินการให้เสร็จใน 2 เดือน โดยจะมีการติดตั้งมิเตอร์ 450 ตัว ตามโรงกลั่น โรงสกัด โรงงานผลิตไบโอดีเซลที่มีถังเก็บน้ำมันปาล์มเพื่อควบคุมปริมาณการเข้าออกน้ำมันปาล์ม วงเงิน 500 ล้านบาท เนื่องจากที่ผ่าสมาพบสต๊อกปาล์มพุ่งสูงผิดปกติจาก 3 แสนตันมาอยู่ที่กว่า 450,000 ตัน

 

ขณะเดียวกันที่ประชุม กกร. ยังกำหนดการขนย้ายมะพร้าว โดยขอเพิ่มพื้นที่ควบคุมการขนย้ายมะพร้าวผลแก่เนื้อมะพร้าวขาวและเนื้อมะพร้าวแห้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยขออนุมัตกำหนดพื้นที่เพิ่มเพิ่มที่ปัตตานีใน 6 อำเภอ เห็นชอบกำหนดให้พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอสายบุรี อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอหนองจิก และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ควบคุมการขนย้ายสินค้ามะพร้าวที่นำเข้าเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ 7 จังหวัด 10 อำเภอ ตามเงื่อนไขปริมาณที่ควบคุมการขนย้าย โดยเตรียมนัดหารือ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.เพื่อดำเนินการแกไขปัญหา


ส่วนความคืบหน้าเรื่องการแจ้งราคายา โรงพยาบาลเอกชน ขณะนี้ได้ติดตามประกาศ กกร. เรื่องการแจ้งราคาการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรคเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล
ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด 354 ราย ในจำนวนนี้แจ้งข้อมูลครบ 322 ราย แจ้งบางส่วน 12 รายและไม่แจ้งเลย 20 ราย

ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ออกหนังสือเรียกไปยังโรงพยาบาลทั้งหมดมาชี้แจงตั้งแต่ 26 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป

กลับขึ้นด้านบน